Newsy         

Wnoszenie odpłatności za pobyt w DPS członka rodziny

Z dniem 4 października 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wskazana ustawa wprowadziła długo oczekiwane rozwiązania na polu wnoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (DPS) wstępnych.

Nowelizacja dokonała poszerzenia katalogu osób, które mogą zostać zwolnione z opłaty (częściowo lub całkowicie) za DPS.

Tym samym zwolnienia można dokonać również w przypadkach jeżeli:
– osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;
– osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu, oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

Obligatoryjną przesłanką zwolnienia z odpłatności za DPS wstępnego jest sytuacja, w której osoba obowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona. Osoba może również dostarczyć prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica.

Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.

Przedmiotowe zmiany nie mają charakteru jedynie kosmetycznego, ale odzwierciedlają zasady współżycia społecznego. Tym samym ofiara przemocy domowej nie będzie zobowiązana do wnoszenia odpłatności za DPS swojego oprawcy czy rodzica, który z różnych względów został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z całym tekstem ustawy.

Źródło:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001690

Komentarze (2)

      4 + 5 = ?    
Dlaczego tylko wyrok się liczy, nie wystarczą zeznania, że oprawca się znęcał?! A gdzie zwolnienie z opłaty, jak taki denat na dziecko nie płacił???? Chore!
DODAŁ: Zniesmaczony! DNIA 06 grudnia 2019 O 17:12
"Przedmiotowe zmiany nie mają charakteru jedynie kosmetycznego, ale odzwierciedlają zasady współżycia społecznego.Tym samym ofiara przemocy domowej nie będzie zobowiązana do wnoszenia odpłatności za DPS swojego oprawcy...". W ten sposób zmiany te przerzucają odpłatność na nas wszystkich. Zapłacą budżety gmin. Bo ktoś przecież musi. Nie dając grosza, państwo obarcza, kolejny raz, samorządy,
DODAŁ: Rock DNIA 06 grudnia 2019 O 08:34

ZOBACZ PODOBNE

Prezydent podpisał Kartę Rodziny

Prezydent podpisał Kartę Rodziny. Co zapewnia?

16 czerwca 2020      TAGI:         
Rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną, która wymaga szczególnego wsparcia...»
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny czeka na podpis prezydenta

W dniu 25 czerwca 2021 r. została przekazana do podpisu prezydenta ustawa z dnia 24czerwca...»
Co z asystenturą rodziny?

Co dalej z asystenturą rodziny w Polsce?

07 sierpnia 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej alarmuje, żeczęść...»

Program Asystent rodziny edycja 2020. Duża zmiana w dofinansowywaniu

20 lipca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję programu...»
Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

25 stycznia 2021      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»