Newsy         

Wnoszenie odpłatności za pobyt w DPS członka rodziny

Z dniem 4 października 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wskazana ustawa wprowadziła długo oczekiwane rozwiązania na polu wnoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (DPS) wstępnych.

Nowelizacja dokonała poszerzenia katalogu osób, które mogą zostać zwolnione z opłaty (częściowo lub całkowicie) za DPS.

Tym samym zwolnienia można dokonać również w przypadkach jeżeli:
– osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;
– osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu, oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

Obligatoryjną przesłanką zwolnienia z odpłatności za DPS wstępnego jest sytuacja, w której osoba obowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona. Osoba może również dostarczyć prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica.

Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.

Przedmiotowe zmiany nie mają charakteru jedynie kosmetycznego, ale odzwierciedlają zasady współżycia społecznego. Tym samym ofiara przemocy domowej nie będzie zobowiązana do wnoszenia odpłatności za DPS swojego oprawcy czy rodzica, który z różnych względów został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z całym tekstem ustawy.

Źródło:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001690

Komentarze (2)

      2 + 1 = ?    
Dlaczego tylko wyrok się liczy, nie wystarczą zeznania, że oprawca się znęcał?! A gdzie zwolnienie z opłaty, jak taki denat na dziecko nie płacił???? Chore!
DODAŁ: Zniesmaczony! DNIA 06 grudnia 2019 O 17:12
"Przedmiotowe zmiany nie mają charakteru jedynie kosmetycznego, ale odzwierciedlają zasady współżycia społecznego.Tym samym ofiara przemocy domowej nie będzie zobowiązana do wnoszenia odpłatności za DPS swojego oprawcy...". W ten sposób zmiany te przerzucają odpłatność na nas wszystkich. Zapłacą budżety gmin. Bo ktoś przecież musi. Nie dając grosza, państwo obarcza, kolejny raz, samorządy,
DODAŁ: Rock DNIA 06 grudnia 2019 O 08:34

ZOBACZ PODOBNE

Ważna informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny!

07 listopada 2019      TAGI:         
Wszystkie osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, które zawnioskowały o nią przed...»
Co z asystenturą rodziny?

Co dalej z asystenturą rodziny w Polsce?

07 sierpnia 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej alarmuje, żeczęść...»

„Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” wyniki konkursu

02 września 2019      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach...»

Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej edycja 2019

19 lipca 2019      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w dniu 17 lipca 2019 r. kolejną...»
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – czy legitymowanie jest zasadne?

12 sierpnia 2020      TAGI:         
Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania z wielu ulg. Przybiera ona postać dokumentu...»
joannaaa02 » 26 listopada 2020, 18:02

oszczędności własne..

Stefcia » 26 listopada 2020, 16:07

Uzyskanie dochodu z zasiłku okresowego

Pcpr 1933 » 26 listopada 2020, 15:22

Procedura adopcyjna

Monika12345 » 26 listopada 2020, 15:15

dodatek z tytułu samotnego wychowania