Newsy         

Wnoszenie odpłatności za pobyt w DPS członka rodziny

Z dniem 4 października 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wskazana ustawa wprowadziła długo oczekiwane rozwiązania na polu wnoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (DPS) wstępnych.

Nowelizacja dokonała poszerzenia katalogu osób, które mogą zostać zwolnione z opłaty (częściowo lub całkowicie) za DPS.

Tym samym zwolnienia można dokonać również w przypadkach jeżeli:
– osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;
– osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu, oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

Obligatoryjną przesłanką zwolnienia z odpłatności za DPS wstępnego jest sytuacja, w której osoba obowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona. Osoba może również dostarczyć prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica.

Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.

Przedmiotowe zmiany nie mają charakteru jedynie kosmetycznego, ale odzwierciedlają zasady współżycia społecznego. Tym samym ofiara przemocy domowej nie będzie zobowiązana do wnoszenia odpłatności za DPS swojego oprawcy czy rodzica, który z różnych względów został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z całym tekstem ustawy.

Źródło:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001690

Komentarze Wnoszenie odpłatności za pobyt w DPS członka rodziny (2)

      4 + 4 = ?    
Dlaczego tylko wyrok się liczy, nie wystarczą zeznania, że oprawca się znęcał?! A gdzie zwolnienie z opłaty, jak taki denat na dziecko nie płacił???? Chore!
DODAŁ: Zniesmaczony! DNIA 06 grudnia 2019 O 17:12
"Przedmiotowe zmiany nie mają charakteru jedynie kosmetycznego, ale odzwierciedlają zasady współżycia społecznego.Tym samym ofiara przemocy domowej nie będzie zobowiązana do wnoszenia odpłatności za DPS swojego oprawcy...". W ten sposób zmiany te przerzucają odpłatność na nas wszystkich. Zapłacą budżety gmin. Bo ktoś przecież musi. Nie dając grosza, państwo obarcza, kolejny raz, samorządy,
DODAŁ: Rock DNIA 06 grudnia 2019 O 08:34

ZOBACZ PODOBNE

Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

09 sierpnia 2023      TAGI:      
Problematyka wnoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

03 listopada 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:         
Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...»
Wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny

Wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny

23 lutego 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie określenia wysokości ryczałtu...»