Newsy         

Czy pracownicy socjalni mogą strajkować? Zapadł wyrok SN

Niejednokrotnie na łamach portalu informowaliśmy o strajkach pracowników socjalnych. Wskazany stan rzeczy może wiązać się z próbami wyciągania określonych konsekwencji prawnych przez pracodawcę. Szczególne emocje budzi przepis zakazujący strajkowania pracownikom administracji samorządowej.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych prawo do strajku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze.

Wszelkie wątpliwości interpretacyjne rozwiewa Sąd Najwyższy (dalej powoływany jako SN), który podnosi, że prawo do strajku nie przysługuje m.in. pracownikom zatrudnionym w organach administracji samorządowej, nie zaś ogólnie wszystkim pracownikom samorządowym, którzy zostali zdefiniowani w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282). Kluczowe znaczenie ma zatem stwierdzenie, czy gminny ośrodek pomocy społecznej jest organem administracji samorządowej.

SN wskazuje, że gminne ośrodki pomocy społecznej mają na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej status gminnych jednostek organizacyjnych, jednak nie są one organami gminy. Sam fakt, że OPS jest gminną jednostką organizacyjną nie może przesądzać o tym, że pracownicy ośrodka pozbawieni są prawa do strajku na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Przepis ten powinien być bowiem wykładany zawężająco – tak, aby zagwarantować podstawowe konstytucyjne prawa jak najszerszemu gronu pracowników.

Tym samym pracownicy socjalni nie są pozbawieni przywileju strajkowania.

Źródło:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20PK%20153-18-1.pdf

Komentarze Czy pracownicy socjalni mogą strajkować? Zapadł wyrok SN (2)

      4 + 2 = ?    
jestem za!!! czym mi zagrożą, że mnie wyrzucą? tyle co tu, czyli najniższą krajową zarobię wszędzie premię mi zabiorą? jaką premię... nie są przewidziane
DODAŁ: pracownik s. DNIA 04 lutego 2020 O 12:50
Wz. z powyższym to kiedy strajk ?????
DODAŁ: gops DNIA 31 stycznia 2020 O 13:52

ZOBACZ PODOBNE

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”

NIK ostrzega przed próbami wyłudzenia pieniędzy

23 lipca 2024      TAGI:         
Osoby podszywające się pod różne instytucje w celu wyłudzenia naszych danych podejmują...»

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wzrosną o 100%

23 lipca 2024      TAGI:      
W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy opomocy...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»