Newsy         

Czy pracownicy socjalni mogą strajkować? Zapadł wyrok SN

Niejednokrotnie na łamach portalu informowaliśmy o strajkach pracowników socjalnych. Wskazany stan rzeczy może wiązać się z próbami wyciągania określonych konsekwencji prawnych przez pracodawcę. Szczególne emocje budzi przepis zakazujący strajkowania pracownikom administracji samorządowej.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych prawo do strajku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze.

Wszelkie wątpliwości interpretacyjne rozwiewa Sąd Najwyższy (dalej powoływany jako SN), który podnosi, że prawo do strajku nie przysługuje m.in. pracownikom zatrudnionym w organach administracji samorządowej, nie zaś ogólnie wszystkim pracownikom samorządowym, którzy zostali zdefiniowani w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282). Kluczowe znaczenie ma zatem stwierdzenie, czy gminny ośrodek pomocy społecznej jest organem administracji samorządowej.

SN wskazuje, że gminne ośrodki pomocy społecznej mają na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej status gminnych jednostek organizacyjnych, jednak nie są one organami gminy. Sam fakt, że OPS jest gminną jednostką organizacyjną nie może przesądzać o tym, że pracownicy ośrodka pozbawieni są prawa do strajku na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Przepis ten powinien być bowiem wykładany zawężająco – tak, aby zagwarantować podstawowe konstytucyjne prawa jak najszerszemu gronu pracowników.

Tym samym pracownicy socjalni nie są pozbawieni przywileju strajkowania.

Źródło:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20PK%20153-18-1.pdf

Komentarze (2)

      5 + 3 = ?    
jestem za!!! czym mi zagrożą, że mnie wyrzucą? tyle co tu, czyli najniższą krajową zarobię wszędzie premię mi zabiorą? jaką premię... nie są przewidziane
DODAŁ: pracownik s. DNIA 04 lutego 2020 O 12:50
Wz. z powyższym to kiedy strajk ?????
DODAŁ: gops DNIA 31 stycznia 2020 O 13:52

ZOBACZ PODOBNE

Wyrok WSA: 500+ nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego na pierwsze dziecko

08 kwietnia 2019      TAGI:         
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dokładnie precyzuje...»
KPA - ujednolicenie ustawy

KPA – nowy tekst jednolity

25 lutego 2020      TAGI:         
W dniu 18.02.2020 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Rada seniorów

Czy rada seniorów zagości na stałe w ustawach samorządowych?

25 lutego 2020      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym,...»
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Jak co roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym...»
Wyrównywanie różnic między regionami

Wyrównywanie różnic między regionami – ruszył program

25 lutego 2020      TAGI:      
PFRON przyjął główne „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące...»