Newsy      

Niepełnosprawni mogą mieć problemy z oddaniem głosów w wyborach. Jest szereg uchybień

Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej powoływany jak Rzecznik), mając na uwadze nieuchronnie zbliżający się termin wyborów prezydenckich, wystąpił z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań, w zakresie przysługujących Państwowej Komisji Wyborczej kompetencji, zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw wyborczych wyborców z niepełnosprawnościami.

Wystąpienie Rzecznika było podyktowane serią kontroli lokalów wyborczych dotychczas przeprowadzonych przez w/w.

Wśród występujących najczęściej uchybień zanotowano:
– brak oznakowania krawędzi stopni schodów,
– brak oznakowania przegród szklanych w lokalu,
– niedostosowane miejsce zapewniające tajność głosowania (niewłaściwa wysokość blatów),
– brak dodatkowego oświetlenia w miejscu zapewniającym tajność głosowania,
– niedostosowane miejsce zapewniające tajność głosowania,
– zbyt wysokie progi drzwi wejściowych,
– niewłaściwe rozmieszczenie informacji i obwieszczeń PKW,
– śliska posadzka (bez właściwości przeciwpoślizgowych).

Wobec wskazanych uchybień, Rzecznik sformułował następujące rekomendacje:
– zwiększenie zaangażowania we właściwe przygotowanie lokali obwodowych komisji wyborczych mających status dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast),
– położenie szczególnej uwagi na problematykę dostosowania lokali obwodowych komisji wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w toku szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych (w tym zwrócenie uwagi na działania kontrolne i możliwości interwencji wynikające z Wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej),
– wyposażenie członków obwodowych komisji wyborczych, których lokale mają status dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury (lub przewodniczącego i jego zastępcę),
– zwiększenie aktywności urzędników wyborczych (członków Korpusu Urzędników Wyborczych) w szeroko pojętej procedurze nadzoru właściwego przygotowywania lokali obwodowych komisji wyborczych mających status dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

W obliczu w/w rekomendacji istotną kwestią pozostaje w dalszym ciągu organizowanie przez władze samorządowe dowozu wyborców z niepełnosprawnościami i w zaawansowanym wieku do lokali wyborczych. Stanowi to ważne ułatwienie i zasługuje na wsparcie.

Rzecznik wysuwa daleko idący postulat zmiany upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – tak, aby w przyszłości rozporządzenie uwzględniało również te wymogi. Jednocześnie sam Rzecznik zdaje się mieć świadomość barier pozwalających na realizację w/w rozwiązania.

Tym samym ważne jest, aby wdrożyć rozwiązania zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony praw wyborczych wyborców z niepełnosprawnościami w zakresie przysługujących Państwowej Komisji Wyborczej.

Źródło:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20PKW%20ws.%20%20kontroli%20lokali%20wyborczych%2C%202.03.2020.pdf

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kontrola trzeźwości przez pracodawcę. Czy jest legalna?

03 lipca 2019      TAGI:         
Badanie trzeźwości pracownika przez pracodawcę w dobie RODO może budzić wiele wątpliwości....»
Wyrok SN w sprawie protestu pracowników socjalnych

Czy pracownicy socjalni mogą strajkować? Zapadł wyrok SN

31 stycznia 2020      TAGI:         
Niejednokrotnie na łamach portalu informowaliśmy o strajkach pracowników socjalnych....»
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – czy legitymowanie jest zasadne?

12 sierpnia 2020      TAGI:         
Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania z wielu ulg. Przybiera ona postać dokumentu...»

Płaca minimalna mocno w górę! Jest decyzja rządu

11 września 2019      TAGI:         
W sierpniu informowaliśmy na łamach portalu o planowanej rekordowej podwyżce płacy...»

Będzie 13. emerytura w 2020! Jest nowy projekt ustawy wspierającej program Emerytura+

13 grudnia 2019      TAGI:         
W 2019 r. po raz pierwszy została wypłacona trzynasta emerytura w ramach programu...»