Newsy         

Reakcja Federacji na projektowane zmiany w 500+

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów w związku z procedowanymi zmianami do ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wystąpienie ma charakter apelu i stanowi wyraz zaniepokojenia Federacji.

Federacja zwraca uwagę na postulowane przeniesienie wypłaty świadczenia wychowawczego do ZUS, który ma wielokrotnie mniej oddziałów na terenie kraju niż jest ośrodków pomocy społecznej. Projektodawcy zdaje się również umykać fakt, że duża część wniosków w dalszym ciągu jest składana droga tradycyjną. We wskazanej grupie znajdują się przede wszystkim rodziny ubogie, wykluczone cyfrowo i to właśnie one mogą mieć największe trudności ze złożeniem wniosków na kolejne okresy świadczeniowe.

Weryfikacja wniosków

Jednocześnie Federacja zauważa, że niejednokrotnie sytuacja wnioskodawców jest szczególnie skomplikowana, co wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Niewielka liczba placówek w kraju i duża liczba beneficjentów może w sposób istotny przełożyć się na przedmiotowe postępowanie.

Jak zauważa Federacja, ośrodki pomocy społecznej niejednokrotnie podejmowały czynności w celu ustalenia zasadności świadczeń. Przy ograniczonej liczbie placówek ZUS będzie to niezwykle trudne.

Zapraszamy do zapoznania się z całością argumentacji Federacji pod adresem:
http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/220_premier_500.pdf

Komentarze (1)

      4 + 3 = ?    
Federacja nie potrafi nic ugrać dla pracowników socjalnych to i w 500+ nic nie pomoże
DODAŁ: Ffff DNIA 14 czerwca 2021 O 08:19

ZOBACZ PODOBNE

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Będą zmiany w pomocy społecznej – dodatek terenowy w górę!

29 września 2020      TAGI:         
Trwają pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (nr projektu...»
Zmiany w pomocy społecznej

Zmiany w pomocy społecznej w związku z COVID – 19

30 kwietnia 2020      TAGI:         
Rozpoczęły się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw wzakresie...»
Zmiany w świadczeniach

Nadchodzą duże zmiany w świadczeniach

23 marca 2020      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych...»
Zmiany w warsztatach terapii zajęciowej

Zmiany w warsztatach terapii zajęciowej

02 listopada 2020      TAGI:      
W dniu 26.10.2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...»
Nadchodzą duże zmiany w programie rodzina 500+

Nadchodzą duże zmiany w programie rodzina 500+

31 maja 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa wwychowywaniu...»