Newsy         

Reakcja Federacji na projektowane zmiany w 500+

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów w związku z procedowanymi zmianami do ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wystąpienie ma charakter apelu i stanowi wyraz zaniepokojenia Federacji.

Federacja zwraca uwagę na postulowane przeniesienie wypłaty świadczenia wychowawczego do ZUS, który ma wielokrotnie mniej oddziałów na terenie kraju niż jest ośrodków pomocy społecznej. Projektodawcy zdaje się również umykać fakt, że duża część wniosków w dalszym ciągu jest składana droga tradycyjną. We wskazanej grupie znajdują się przede wszystkim rodziny ubogie, wykluczone cyfrowo i to właśnie one mogą mieć największe trudności ze złożeniem wniosków na kolejne okresy świadczeniowe.

Weryfikacja wniosków

Jednocześnie Federacja zauważa, że niejednokrotnie sytuacja wnioskodawców jest szczególnie skomplikowana, co wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Niewielka liczba placówek w kraju i duża liczba beneficjentów może w sposób istotny przełożyć się na przedmiotowe postępowanie.

Jak zauważa Federacja, ośrodki pomocy społecznej niejednokrotnie podejmowały czynności w celu ustalenia zasadności świadczeń. Przy ograniczonej liczbie placówek ZUS będzie to niezwykle trudne.

Zapraszamy do zapoznania się z całością argumentacji Federacji pod adresem:
http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/220_premier_500.pdf

Komentarze (1)

      5 + 4 = ?    
Federacja nie potrafi nic ugrać dla pracowników socjalnych to i w 500+ nic nie pomoże
DODAŁ: Ffff DNIA 14 czerwca 2021 O 08:19

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej

Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej

11 kwietnia 2022      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła w dniu 5.04.2022 r. projekt nowej ustawy, która ma regulować...»
Zmiany w pomocy społecznej

Zmiany w pomocy społecznej

23 grudnia 2021      TAGI:      
Z dniem 1 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale...»
Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

13 października 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...»
Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

13 lipca 2021      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie domów dla matek...»
Wakacyjne luzowanie obostrzeń

Wakacyjne luzowanie obostrzeń. Zmiany już w czerwcu

18 czerwca 2021      TAGI:      
Wakacje przyniosą luzowanie obostrzeń. Od 26 czerwca nastąpi zmiana statusu osoby...»