Newsy         

INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych realizuje Projekt „INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności” współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

O tym, jak pozyskać środki na innowacje społeczne dla osób starszych z ograniczoną mobilnością lub/i percepcją lub osób z niepełnosprawnościami, gdzie, kiedy i kto je może otrzymać, przeczytacie Państwo poniżej.

Projekt ma na celu wsparcie finansowe i merytoryczne w wypracowaniu pomysłów na innowacyjne rozwiązania w obszarach dostępności dla osób starszych z ograniczoną mobilnością lub/i percepcją lub osób z niepełnosprawnościami.
Innowacje społeczne rozumiane są jako nowe, bardziej skuteczne metody i narzędzia rozwiązywania problemów społecznych w obszarze dostępności na rzecz osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją oraz osób z niepełnosprawnościami, polegające na tworzeniu i testowaniu nowych rozwiązań lub usprawnianiu już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”.

W ramach projektu planowane jest udzielenie 50 grantów na wdrożenie innowacji społecznych, w pierwszym naborze udzielono 17 grantów, zostało do rozdysponowania jeszcze 33 granty.

Maksymalna kwota grantu wynosi 40 960 zł.

O granty może starać się:
• Osoba fizyczna (min. 18 lat) lub grupa osób fizycznych, rozumiana jako grupa co
najmniej dwóch osób fizycznych zarówno nieformalna (luźny związek), jak też
działająca w sformalizowanej strukturze (np. stowarzyszenie, związek, etc.);
• Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo
co najmniej dwóch osób prawnych;
• Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka
osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna;
• Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Kiedy jest nabór?

Nabór trwa od 01.07.2021 do 17.09.2021 do godz.15:00.

Szczegóły dostępne są na stronie www.innoes.pl.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected], tel. 17 715 77 73

Komentarze INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Włącznik Innowacji Społecznych

29 listopada 2022      TAGI:   
Inkubatory innowacji to wyjątkowe przestrzenie, gdzie wsparcie znajdują Ci, którzy...»
"Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

30 września 2022      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków do "Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego...»
Kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej

Kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej

04 października 2022      TAGI:      
Z dniem 29 września 2022 r. ruszył nabór wniosków w projekcie Ośrodek Wsparcia...»
Pomoc na rzecz ofiar konfliktu w Ukrainie bez VAT

Pomoc na rzecz ofiar konfliktu w Ukrainie bez VAT

08 marca 2022      TAGI:         
W dniu 4 marca 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia...»
Podmioty, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne

Podmioty, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne

22 sierpnia 2022      TAGI:         
Trwają uzgodnienia dot. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie...»