Newsy         

NIK o interwencji kryzysowej

Najwyższa Izba Kontroli dokonała kontroli mającej na celu wskazanie, czy system pomocy
w ramach interwencji kryzysowej jest właściwie zaprojektowany, jak również czy zapewnia wsparcie wszystkim osobom potrzebującym oraz czy pomoc udzielana osobom i rodzinom
w kryzysie jest wystarczająca.

Art. 19 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej obliguje powiaty do prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej. Jak wskazuje NIK, w roku 2020 w Polsce funkcjonowało 170 w/w ośrodków, tym samym z ustawowego obowiązku nie wywiązywało się aż 210 (55,3%) powiatów. Wśród placówek posiadających OIK ujawniono, że pracuje w nich zbyt mało psychologów. Wskazany stan rzeczy był podyktowany m.in. niskimi wynagrodzeniami.

Kontrolowane placówki świadczyły wsparcie jedynie w godzinach pracy OIK, co niestety nie wypełniało wymagań ustawowych. Z kolei niedobór psychologów skutkował tym, że pomoc interwencyjną niejednokrotnie świadczyli inni specjaliści, jak np. pracownicy socjalni, pedagodzy, specjaliści pracy z rodziną czy konsultanci, na pomoc natychmiastową można było liczyć tylko w dużych miastach. Jednocześnie z powodu ograniczeń finansowych rezygnowano z działań na rzecz dzieci i młodzieży.

W części kontrolowanych placówek specjaliści zajmujący się pomocą osobom będącym w sytuacji kryzysowej świadczyli pracę w oparciu o umowy cywilno-prawne. Zdaniem NIK może to oznaczać brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia, a w konsekwencji rezygnację z pracy.

Przeprowadzona kontrola stała się powodem sformułowania kilku wniosków tj.:

• prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej i zapewnienie osobom lub rodzinom będącym w stanie kryzysu właściwego wsparcia przez powiaty, w których zadanie to nie jest realizowane;
• szerokie informowanie o możliwości uzyskania pomocy w ramach interwencji kryzysowej;
• umożliwienie wszystkim specjalistom pracującym w placówkach interwencji kryzysowej uczestnictwa w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe w zakresie interwencji kryzysowej oraz zapewnienie tym pracownikom profesjonalnej superwizji.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu pod adresem:
https://www.nik.gov.pl/plik/id,24457,v,artykul_23421.pdf

Komentarze (3)

      4 + 1 = ?    
proponuje kontrole pracy pracownikow Mops a w szczególnosci tych co wydają paczki żywnościowe
DODAŁ: jola DNIA 30 sierpnia 2021 O 17:35
Proponuje ,aby NIK skontrolował pracownikow pomocy społecznej ktorzy wydaja darmowa zywnosc
DODAŁ: jola DNIA 30 sierpnia 2021 O 17:32
Proponuję, aby NIK skontrolowała ośrodki pomocy społecznej, jak się pracuje pracownikom socjalnym!!!!!!!!!!!!
DODAŁ: Ada DNIA 30 sierpnia 2021 O 07:48

ZOBACZ PODOBNE

RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony składanymi do niego skargami, wystąpił...»
Wypoczynek z widokiem na Tatry

Wypoczynek z widokiem na Tatry

25 maja 2022      TAGI:         
Willa Cztery Pory Roku zlokalizowana jest na szlaku turystycznym z Doliny Kościeliskiej...»
Rehabilitacja 25 plus

Rehabilitacja 25 plus

18 maja 2022      TAGI:         
Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 17 czerwca 2022 r. przyjmowane są wnioski w oddziałach...»
NIK o podopiecznych MOW

NIK o podopiecznych MOW

16 maja 2022      TAGI:         
Na mocy orzeczenia sądu rodzinnego nieletni trafiają do młodzieżowych ośrodków...»
Współcześni wykluczeni na obszarach wiejskich

Współcześni wykluczeni na obszarach wiejskich

16 maja 2022      TAGI:         
Na dzień 18 maja 2022 r. planowana jest konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich iFundacji...»