Newsy         

NIK o interwencji kryzysowej

Najwyższa Izba Kontroli dokonała kontroli mającej na celu wskazanie, czy system pomocy
w ramach interwencji kryzysowej jest właściwie zaprojektowany, jak również czy zapewnia wsparcie wszystkim osobom potrzebującym oraz czy pomoc udzielana osobom i rodzinom
w kryzysie jest wystarczająca.

Art. 19 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej obliguje powiaty do prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej. Jak wskazuje NIK, w roku 2020 w Polsce funkcjonowało 170 w/w ośrodków, tym samym z ustawowego obowiązku nie wywiązywało się aż 210 (55,3%) powiatów. Wśród placówek posiadających OIK ujawniono, że pracuje w nich zbyt mało psychologów. Wskazany stan rzeczy był podyktowany m.in. niskimi wynagrodzeniami.

Kontrolowane placówki świadczyły wsparcie jedynie w godzinach pracy OIK, co niestety nie wypełniało wymagań ustawowych. Z kolei niedobór psychologów skutkował tym, że pomoc interwencyjną niejednokrotnie świadczyli inni specjaliści, jak np. pracownicy socjalni, pedagodzy, specjaliści pracy z rodziną czy konsultanci, na pomoc natychmiastową można było liczyć tylko w dużych miastach. Jednocześnie z powodu ograniczeń finansowych rezygnowano z działań na rzecz dzieci i młodzieży.

W części kontrolowanych placówek specjaliści zajmujący się pomocą osobom będącym w sytuacji kryzysowej świadczyli pracę w oparciu o umowy cywilno-prawne. Zdaniem NIK może to oznaczać brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia, a w konsekwencji rezygnację z pracy.

Przeprowadzona kontrola stała się powodem sformułowania kilku wniosków tj.:

• prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej i zapewnienie osobom lub rodzinom będącym w stanie kryzysu właściwego wsparcia przez powiaty, w których zadanie to nie jest realizowane;
• szerokie informowanie o możliwości uzyskania pomocy w ramach interwencji kryzysowej;
• umożliwienie wszystkim specjalistom pracującym w placówkach interwencji kryzysowej uczestnictwa w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe w zakresie interwencji kryzysowej oraz zapewnienie tym pracownikom profesjonalnej superwizji.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu pod adresem:
https://www.nik.gov.pl/plik/id,24457,v,artykul_23421.pdf

Komentarze NIK o interwencji kryzysowej (3)

      5 + 2 = ?    
proponuje kontrole pracy pracownikow Mops a w szczególnosci tych co wydają paczki żywnościowe
DODAŁ: jola DNIA 30 sierpnia 2021 O 17:35
Proponuje ,aby NIK skontrolował pracownikow pomocy społecznej ktorzy wydaja darmowa zywnosc
DODAŁ: jola DNIA 30 sierpnia 2021 O 17:32
Proponuję, aby NIK skontrolowała ośrodki pomocy społecznej, jak się pracuje pracownikom socjalnym!!!!!!!!!!!!
DODAŁ: Ada DNIA 30 sierpnia 2021 O 07:48

ZOBACZ PODOBNE

Głosowanie przez pełnomocnika przez osoby niepełnosprawne

Głosowanie przez pełnomocnika przez osoby niepełnosprawne

02 października 2023      TAGI:         
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wrozumieniu...»
Bezpłatny transport na wybory

Bezpłatny transport na wybory

02 października 2023      TAGI:      
Tylko do dzisiaj osoby uprawnione mogą zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego...»
Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Co do zasady, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego przewidują w razie uchybienia...»
Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

27 września 2023      TAGI:         
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczeniem z dnia 21 września 2023 r.ogłosił,...»
Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»