Newsy      

Świadczenie pielęgnacyjne a emerytura

Ciekawe orzeczenie zostało niedawno wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (z dnia 7 lipca 2021 r.III SA/Kr 51/21). W ocenie sądu osoba, która spełnia warunki do przyznania wyższego świadczenia pielęgnacyjnego oraz chce je otrzymać, a pobiera emeryturę, winna móc dokonać wyboru jednego z tych świadczeń przez rezygnację z pobierania świadczenia niższego – emerytury. Wyboru mogłaby dokonać poprzez złożenie do organu rentowego wniosku o zawieszenie prawa do emerytury na podstawie art. 103 ust. 3 u.e.r.f.u.s.

Jak wyjaśnia sąd, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, może ulec zawieszeniu na wniosek emeryta lub rencisty. Ustawa nie ogranicza możliwości złożenia takiego wniosku. Zawieszenie prawa do emerytury, zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 1 u.e.r.f.u.s., skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty emerytury, poczynając od miesiąca, w którym została wydana decyzja (art. 134 ust. 2 pkt 2 u.e.r.f.u.s.).

Sąd podkreśla, że emerytura jest prawem niezbywalnym, ale uznać należy, iż zawieszenie tego prawa eliminuje negatywną przesłankę z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r., w postaci posiadania prawa do emerytury. Istota ograniczenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla emeryta, wynikająca z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r., musi być interpretowana jako wiążąca się nie z samym prawem do emerytury, lecz z jego realizacją w postaci wypłaty świadczenia. Tym samym zawieszenie prawa do emerytury skutkuje wstrzymaniem jej wypłaty. W ocenie sądu eliminuje się w ten sposób negatywną przesłankę wyłączającą nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

O możliwości złożenia wniosku o zawieszenie emerytury i uzależnieniu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od przedstawienia decyzji o wstrzymaniu jej wypłaty organ winien stronę poinformować. To organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa. W tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Komentarze (2)

      4 + 2 = ?    
1971 zł brutto, czy netto ?
DODAŁ: MP DNIA 16 września 2021 O 18:39
SKO przyznało emerytce prawo do ŚP bez konieczności zawieszenia emerytury, tzn. w wysokości różnicy, więc dopłacamy do emerytury w celu uzyskania 1971 zł
DODAŁ: magda9009 DNIA 07 września 2021 O 13:29

ZOBACZ PODOBNE

14 emerytura jeszcze w tym roku

14. emerytura jeszcze w tym roku

14 lutego 2022      TAGI:      
Premier Rządu zapowiedział wypłacenie tzw. 14. emerytury jeszcze w tym roku. Zgodnie...»
Emerytury w górę! Czeka nas podwyżka i 14. emerytura

Emerytury w górę! Czeka nas podwyżka i 14. emerytura

25 stycznia 2021      TAGI:         
Sejm przyjął ustawę ws. waloryzacji rent i emerytur. Tym samym od 1 marca 2021 r.najniższa...»
14 emerytura jeszcze w tym roku

Czternasta emerytura tuż tuż

15 października 2021      TAGI:         
W pierwszej połowie roku do emerytów i rencistów trafiła "trzynastka". W najbliższym...»
RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne a rozstrzygnięcia sądów administracyjnych

14 kwietnia 2022      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich, analizując orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczących...»