Newsy      

Świadczenie pielęgnacyjne a emerytura

Ciekawe orzeczenie zostało niedawno wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (z dnia 7 lipca 2021 r.III SA/Kr 51/21). W ocenie sądu osoba, która spełnia warunki do przyznania wyższego świadczenia pielęgnacyjnego oraz chce je otrzymać, a pobiera emeryturę, winna móc dokonać wyboru jednego z tych świadczeń przez rezygnację z pobierania świadczenia niższego – emerytury. Wyboru mogłaby dokonać poprzez złożenie do organu rentowego wniosku o zawieszenie prawa do emerytury na podstawie art. 103 ust. 3 u.e.r.f.u.s.

Jak wyjaśnia sąd, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, może ulec zawieszeniu na wniosek emeryta lub rencisty. Ustawa nie ogranicza możliwości złożenia takiego wniosku. Zawieszenie prawa do emerytury, zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 1 u.e.r.f.u.s., skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty emerytury, poczynając od miesiąca, w którym została wydana decyzja (art. 134 ust. 2 pkt 2 u.e.r.f.u.s.).

Sąd podkreśla, że emerytura jest prawem niezbywalnym, ale uznać należy, iż zawieszenie tego prawa eliminuje negatywną przesłankę z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r., w postaci posiadania prawa do emerytury. Istota ograniczenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla emeryta, wynikająca z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r., musi być interpretowana jako wiążąca się nie z samym prawem do emerytury, lecz z jego realizacją w postaci wypłaty świadczenia. Tym samym zawieszenie prawa do emerytury skutkuje wstrzymaniem jej wypłaty. W ocenie sądu eliminuje się w ten sposób negatywną przesłankę wyłączającą nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

O możliwości złożenia wniosku o zawieszenie emerytury i uzależnieniu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od przedstawienia decyzji o wstrzymaniu jej wypłaty organ winien stronę poinformować. To organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa. W tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Komentarze Świadczenie pielęgnacyjne a emerytura (2)

      2 + 3 = ?    
1971 zł brutto, czy netto ?
DODAŁ: MP DNIA 16 września 2021 O 18:39
SKO przyznało emerytce prawo do ŚP bez konieczności zawieszenia emerytury, tzn. w wysokości różnicy, więc dopłacamy do emerytury w celu uzyskania 1971 zł
DODAŁ: magda9009 DNIA 07 września 2021 O 13:29

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające – coraz więcej odpowiedzi

Ministerstwo wyjaśnia coraz więcej niuansów związanych z świadczeniem wspierającym....»
Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające

20 marca 2023      TAGI:      
Rząd zapowiedział kilka propozycji zmian, które kompleksowo mają poprawić sytuację...»
14. emerytura na stałe

14. emerytura na stałe

18 maja 2023      TAGI:      
Rząd przyjął projekt ustawy, wprowadzającej na stałe wypłatę czternastej emerytury.  13.emerytura...»
14 emerytura zostanie na stałe

14. emerytura zostanie na stałe

28 sierpnia 2023      TAGI:   
14. emerytura zostanie z nami na dłużej. Na mocy ustawy będzie wypłacana systematycznie...»
Świadczenie wspierające - kolejne założenia

Świadczenie wspierające – kolejne założenia

Ruszyły pełną parą prace nad projektem ustawy wprowadzającej nowe świadczenie...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?