Newsy         

Odwołanie od decyzji w emailu

Któż z nas nie posiada skrzynki email? Każdego dnia wysyłamy za jej pośrednictwem wiele wiadomości. Pytanie zatem, czy możemy z niej skorzystać, odwołując się od decyzji administracyjnej. Z pomocą przychodzi orzecznictwo, które zdaje się jednoznacznie rozstrzygać wskazaną materię.

Jak wynika z orzecznictwa, złożenie odwołania na elektroniczną skrzynkę pocztową, a nie elektroniczną skrzynkę podawczą, nie oznaczało automatycznej niedopuszczalności odwołania, a jedynie, że wniesione odwołanie nie spełniało formy, o której mowa w art. 63 § 1 k.p.a. W konsekwencji nie spełniało wymogu opatrzenia środka zaskarżenia podpisem własnoręcznym (§ 3) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, bądź też nie zostało uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (§ 3a).

Brak na podaniu wnoszonym w formie elektronicznej bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu można jednak uzupełnić przez przesłanie podania przez wnoszącego i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź też przez wniesienie podania w formie pisemnej opatrzonego podpisem (zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Gd 39/17).

W tym stanie rzeczy organ winien wezwać do uzupełnienia braków formalnych odwołania wniesionego za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez dokonanie własnoręcznego podpisu na złożonym piśmie bądź opatrzenie pisma kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnienie w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. Wbrew twierdzeniom organu II instancji, należy to uznać za w pełni uzasadnione.

Źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/979A73D6C5

Komentarze Odwołanie od decyzji w emailu (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Przepadek pojazdu faktem

Przepadek pojazdu faktem

06 grudnia 2022      TAGI:         
Prezydent podpisał ustawę  z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny...»
Praca zdalna coraz bliżej w Kodeksie pracy

Praca zdalna coraz bliżej w Kodeksie pracy

06 grudnia 2022      TAGI:      
Sejm przyjął niedawno nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza na stałe do polskiego...»
Mała rewolucja w „ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

Mała rewolucja w „ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

05 grudnia 2022      TAGI:      
1 grudnia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu...»
Projekty interwencyjne

Projekty interwencyjne

05 grudnia 2022      TAGI:      
22 listopada 2022 r. o godzinie 12: 00 ruszył nabór wniosków w drugiej turze konkursu...»
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

05 grudnia 2022      TAGI:      
3 grudnia corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami....»