Newsy         

Odwołanie od decyzji w emailu

Któż z nas nie posiada skrzynki email? Każdego dnia wysyłamy za jej pośrednictwem wiele wiadomości. Pytanie zatem, czy możemy z niej skorzystać, odwołując się od decyzji administracyjnej. Z pomocą przychodzi orzecznictwo, które zdaje się jednoznacznie rozstrzygać wskazaną materię.

Jak wynika z orzecznictwa, złożenie odwołania na elektroniczną skrzynkę pocztową, a nie elektroniczną skrzynkę podawczą, nie oznaczało automatycznej niedopuszczalności odwołania, a jedynie, że wniesione odwołanie nie spełniało formy, o której mowa w art. 63 § 1 k.p.a. W konsekwencji nie spełniało wymogu opatrzenia środka zaskarżenia podpisem własnoręcznym (§ 3) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, bądź też nie zostało uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (§ 3a).

Brak na podaniu wnoszonym w formie elektronicznej bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu można jednak uzupełnić przez przesłanie podania przez wnoszącego i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź też przez wniesienie podania w formie pisemnej opatrzonego podpisem (zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Gd 39/17).

W tym stanie rzeczy organ winien wezwać do uzupełnienia braków formalnych odwołania wniesionego za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez dokonanie własnoręcznego podpisu na złożonym piśmie bądź opatrzenie pisma kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnienie w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. Wbrew twierdzeniom organu II instancji, należy to uznać za w pełni uzasadnione.

Źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/979A73D6C5

Komentarze Odwołanie od decyzji w emailu (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Finansów wyraził...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic”

15 kwietnia 2024      TAGI:   
Trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz...»
1000 zł zamiast 500 zł

1000 zł zamiast 500 zł

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Projektowana...»
Szkolne podręczniki będą dostępne cyfrowo

Szkolne podręczniki będą dostępne cyfrowo

08 kwietnia 2024      TAGI:   
Ministerstwo Edukacji w odpowiedzi na złożoną interpelację dotyczącą dostępności...»
KSeF po nowemu

KSeF po nowemu

05 kwietnia 2024      TAGI:      
W ostatnim czasie Ministerstwo przeprowadziło cykl spotkań o charakterze konsultacyjnym...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?