Newsy         

Odwołanie od decyzji w emailu

Któż z nas nie posiada skrzynki email? Każdego dnia wysyłamy za jej pośrednictwem wiele wiadomości. Pytanie zatem, czy możemy z niej skorzystać, odwołując się od decyzji administracyjnej. Z pomocą przychodzi orzecznictwo, które zdaje się jednoznacznie rozstrzygać wskazaną materię.

Jak wynika z orzecznictwa, złożenie odwołania na elektroniczną skrzynkę pocztową, a nie elektroniczną skrzynkę podawczą, nie oznaczało automatycznej niedopuszczalności odwołania, a jedynie, że wniesione odwołanie nie spełniało formy, o której mowa w art. 63 § 1 k.p.a. W konsekwencji nie spełniało wymogu opatrzenia środka zaskarżenia podpisem własnoręcznym (§ 3) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, bądź też nie zostało uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (§ 3a).

Brak na podaniu wnoszonym w formie elektronicznej bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu można jednak uzupełnić przez przesłanie podania przez wnoszącego i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź też przez wniesienie podania w formie pisemnej opatrzonego podpisem (zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Gd 39/17).

W tym stanie rzeczy organ winien wezwać do uzupełnienia braków formalnych odwołania wniesionego za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez dokonanie własnoręcznego podpisu na złożonym piśmie bądź opatrzenie pisma kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnienie w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. Wbrew twierdzeniom organu II instancji, należy to uznać za w pełni uzasadnione.

Źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/979A73D6C5

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ustawa antylichwiarska

Ustawa antylichwiarska

07 grudnia 2021      TAGI:         
Rząd przyjął przygotowany przez Ministrów Sprawiedliwości projekt ustawy antylichwiarskiej....»
Ministrowie apelują do rodziców

Ministrowie apelują do rodziców

07 grudnia 2021      TAGI:         
Minister Edukacji i Nauki wraz z Ministrem Zdrowia skierowali do rodziców i opiekunów...»
Zmiany w zatrudnieniu socjalnym

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym

06 grudnia 2021      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu...»
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy faktem

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy faktem

06 grudnia 2021      TAGI:         
W dniu 30.11.2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 listopada  2021 r. orodzinnym...»
NIK o pracy zdalnej

NIK o pracy zdalnej

06 grudnia 2021      TAGI:         
NIK dokonał oceny organizacji pracy zdalnej w związku z Covid-19 w 40 instytucjach...»
BruceCox » 07 grudnia 2021, 05:13

Jaka jest twoja ulubiona aktywność weekendowa?

dx0uqmon » 07 grudnia 2021, 03:37

New Balance 500 Rot 

dx0uqmon » 07 grudnia 2021, 03:32

adidas stan smith donna

dx0uqmon » 07 grudnia 2021, 03:27

adidas stan smith mike and sully

nowa21 » 06 grudnia 2021, 20:32

Dostaniecie coś do 500+ ????