Odwołanie od decyzji

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Większa automatyzacja KAS

Odwołanie od decyzji w emailu

Któż z nas nie posiada skrzynki email? Każdego dnia wysyłamy za jej pośrednictwem wiele wiadomości. Pytanie zatem, czy możemy z niej skorzystać, odwołując... »

Odwołanie od decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej - Wzór

ROZMIAR: 48.31 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych - Druk

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania – pomoc społeczna - Wzór

Odwołanie od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS - Wzór

Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, aby w sprawach przez nią nieuregulowanych odnosić się do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks... »

Jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji?

Klienci, którzy otrzymali decyzję z OPS, mają możliwość odwołania się od niej w sytuacji, kiedy się z nią nie zgadzają. W przypadku wydania... »

Możliwości rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego na skutek złożonego odwołania

Problematykę odwołania od decyzji administracyjnej reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23),... »

Co zrobić, gdy upłynie termin na wniesienie odwołania?

Termin na wniesienie odwołania od decyzji wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – 14 dni od jej ogłoszenia.... »

Jak odwołać się od decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej?

Odwołanie od decyzji administracyjnej regulują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016r. Poz. 23),... »
rewitalizacja    Madryt    Słupsk    koszty upomnienia    osoby głuche    Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej    dokumenty publiczne    zasiłek rodzinny