Newsy      

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a zmniejszenie etatu

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę skutkuje wzrostem całkowitych kosztów pracy. Wskazany stan rzeczy niejednokrotnie skutkuje stosowaniem różnych praktyk, które mają na celu ich obniżenie, co nie zawsze idzie w parze z przepisami prawa.

Jedną ze wskazanych praktyk jest zmniejszenie etatu oraz proporcjonalne zmniejszenie wysokości wynagrodzenia za pracę. Wskazany rodzaj praktyk był podejmowany przez Sąd Okręgowy w Sieradzu.

Jak podkreślił sąd, wynagrodzenie pracownika za pracę nie może być niższe od normatywnie określonego najniższego (minimalnego) wynagrodzenia za pracę. Jeżeli jest niższe, pracownikowi przysługuje roszczenie o jego wyrównanie do poziomu minimalnego, w czym przejawia się gwarancyjna i ochronna funkcja prawa pracy. Z prawa do godziwego wynagrodzenia (art. 13 k.p.) pracownik nie może wywodzić roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia za pracę, poza żądaniem jego wyrównania do poziomu wynagrodzenia minimalnego (wyrok Sądu Najwyższego z 29 maja 2006 r., I PK 230/05, OSNP 2007 nr 11-12, poz. 155).

Na gruncie podejmowanej przez sąd sprawy, doszło do zmniejszenia etatu do 15/16, adekwatnie pomniejszono czas pracy pracownika oraz wynagrodzenie.

Jak zważył sąd, istotne znaczenie w sprawie ma nie to, jakie czynności i jak pracochłonne powódka ma w rzeczywistości do wykonania w danym dniu pracy ale fakt, że zmniejszenie wymiaru czasu pracy nie pociąga za sobą zmniejszenia pracy, jaką powódka ma do wykonania w danym dniu. Powyższe ustalenie ma charakter domniemania faktycznego (art. 231 k.p.c.) mając na względzie, że wypowiedzenie zmieniające odnosi się wyłącznie do wymiaru czasu pracy a nie do obowiązków pracownika, które ma do realizowania w ramach stosunku pracy, zaś w toku procesu strona pozwana nie wskazywała, aby wskutek wypowiedzenia zmieniającego uległy odpowiedniemu zmniejszeniu obowiązki powódki.

Jak podkreślił sąd, sytuacja finansowa pracodawcy nie może zwalniać go z powinności zapewnienia pracownikom wynagrodzenia na co najmniej minimalnym poziomie. Wynagrodzenie pracownika za pracę nie może być zatem niższe od normatywnie określonego najniższego (minimalnego) wynagrodzenia za pracę. Jeżeli jest niższe, pracownikowi przysługuje roszczenie o jego wyrównanie do poziomu minimalnego, w czym przejawia się gwarancyjna i ochronna funkcja prawa pracy.

Treść orzeczenia:

http://orzeczenia.sieradz.so.gov.pl/content/$N/152520000002021_IV_Pa_000023_2021_Uz_2021-09-06_001

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Federacja reaguje

Federacja walczy o wynagrodzenia pracowników

10 czerwca 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zwróciła...»
Dla kogo dodatek do wynagrodzenia w DPS-ach?

Dla kogo dodatek do wynagrodzenia w DPS-ach?

26 października 2020      TAGI:         
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych...»
Ustawa antylichwiarska

Ustawa antylichwiarska

07 grudnia 2021      TAGI:         
Rząd przyjął przygotowany przez Ministrów Sprawiedliwości projekt ustawy antylichwiarskiej....»
Ministrowie apelują do rodziców

Ministrowie apelują do rodziców

07 grudnia 2021      TAGI:         
Minister Edukacji i Nauki wraz z Ministrem Zdrowia skierowali do rodziców i opiekunów...»
Zmiany w zatrudnieniu socjalnym

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym

06 grudnia 2021      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu...»
BruceCox » 07 grudnia 2021, 05:13

Jaka jest twoja ulubiona aktywność weekendowa?

dx0uqmon » 07 grudnia 2021, 03:37

New Balance 500 Rot 

dx0uqmon » 07 grudnia 2021, 03:32

adidas stan smith donna

dx0uqmon » 07 grudnia 2021, 03:27

adidas stan smith mike and sully

nowa21 » 06 grudnia 2021, 20:32

Dostaniecie coś do 500+ ????