Newsy      

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a zmniejszenie etatu

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę skutkuje wzrostem całkowitych kosztów pracy. Wskazany stan rzeczy niejednokrotnie skutkuje stosowaniem różnych praktyk, które mają na celu ich obniżenie, co nie zawsze idzie w parze z przepisami prawa.

Jedną ze wskazanych praktyk jest zmniejszenie etatu oraz proporcjonalne zmniejszenie wysokości wynagrodzenia za pracę. Wskazany rodzaj praktyk był podejmowany przez Sąd Okręgowy w Sieradzu.

Jak podkreślił sąd, wynagrodzenie pracownika za pracę nie może być niższe od normatywnie określonego najniższego (minimalnego) wynagrodzenia za pracę. Jeżeli jest niższe, pracownikowi przysługuje roszczenie o jego wyrównanie do poziomu minimalnego, w czym przejawia się gwarancyjna i ochronna funkcja prawa pracy. Z prawa do godziwego wynagrodzenia (art. 13 k.p.) pracownik nie może wywodzić roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia za pracę, poza żądaniem jego wyrównania do poziomu wynagrodzenia minimalnego (wyrok Sądu Najwyższego z 29 maja 2006 r., I PK 230/05, OSNP 2007 nr 11-12, poz. 155).

Na gruncie podejmowanej przez sąd sprawy, doszło do zmniejszenia etatu do 15/16, adekwatnie pomniejszono czas pracy pracownika oraz wynagrodzenie.

Jak zważył sąd, istotne znaczenie w sprawie ma nie to, jakie czynności i jak pracochłonne powódka ma w rzeczywistości do wykonania w danym dniu pracy ale fakt, że zmniejszenie wymiaru czasu pracy nie pociąga za sobą zmniejszenia pracy, jaką powódka ma do wykonania w danym dniu. Powyższe ustalenie ma charakter domniemania faktycznego (art. 231 k.p.c.) mając na względzie, że wypowiedzenie zmieniające odnosi się wyłącznie do wymiaru czasu pracy a nie do obowiązków pracownika, które ma do realizowania w ramach stosunku pracy, zaś w toku procesu strona pozwana nie wskazywała, aby wskutek wypowiedzenia zmieniającego uległy odpowiedniemu zmniejszeniu obowiązki powódki.

Jak podkreślił sąd, sytuacja finansowa pracodawcy nie może zwalniać go z powinności zapewnienia pracownikom wynagrodzenia na co najmniej minimalnym poziomie. Wynagrodzenie pracownika za pracę nie może być zatem niższe od normatywnie określonego najniższego (minimalnego) wynagrodzenia za pracę. Jeżeli jest niższe, pracownikowi przysługuje roszczenie o jego wyrównanie do poziomu minimalnego, w czym przejawia się gwarancyjna i ochronna funkcja prawa pracy.

Treść orzeczenia:

http://orzeczenia.sieradz.so.gov.pl/content/$N/152520000002021_IV_Pa_000023_2021_Uz_2021-09-06_001

Komentarze Wzrost minimalnego wynagrodzenia a zmniejszenie etatu (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

40 złotych w dobie zmian

2% na dodatkowe wynagrodzenia

30 marca 2022      TAGI:         
Wprowadzona niedawno do obrotu prawnego ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom...»
Zmniejszenie liczby godzin usług opiekuńczych

Zmniejszenie liczby godzin usług opiekuńczych

06 maja 2022      TAGI:      
Zmiana liczby przyznanych godzin usług opiekuńczych wymaga rzetelnego pochylenia się...»
Wakacji kredytowych ciąg dalszy

Wakacji kredytowych ciąg dalszy

06 grudnia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym...»
Ministerstwo ostrzega przed zimą

Ministerstwo ostrzega przed zimą

05 grudnia 2023      TAGI:         
Z uwagi na pojawiające się nocami mrozy Pani Minister apeluje o zważanie na innych,...»
Oszustwo na nadpłacony podatek

Oszustwo na nadpłacony podatek

05 grudnia 2023      TAGI:      
Ministerstwo Finansów ostrzega przed nową formą oszustwa. Tym razem oszuści rozsyłają...»
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR