Newsy      

NIK o „Senior+”

Najwyższa Izba Kontroli podjęła się kontroli zapewnienia dziennej opieki osobom starszym w ramach realizacji programu „Senior+”.

Jak wynika z poczynionych ustaleń, program stanowił istotne wsparcie finansowe dla tworzących takie ośrodki samorządów, jak również przyczynił się do zwiększania aktywności seniorów. W kontrolowanych gminach liczba osób, które w badanym okresie korzystały z placówek „Senior+” wzrosła ponad dwukrotnie.

Jak zauważa NIK, funkcjonowanie Dziennych Domów „Senior+” czy Klubów „Senior+” jest przede wszystkim uzależnione od środków budżetowych. W opinii Izby, stanowi to niezwykle istotne zagrożenie dla funkcjonowania tych placówek w przyszłości.

W wyniku kontroli NIK sformułowało następujące zalecenia:

Do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o:
• objęcie dofinansowaniem w ramach Programu „Senior+” na lata 2021-2025 dodatkowych miejsc w funkcjonującej już placówce „Senior+”, utworzonych przez jednostkę samorządową wyłącznie ze środków własnych,
• ujednolicenia wysokości dofinansowania przyznawanego w ramach Programu „Senior+” na lata 2021-2025 na tworzenie placówek „Senior+”, uzależnionych od liczby miejsc w placówce.

Do wojewodów o:
• rzetelną weryfikację sprawozdań MRPiPS-03
• przeprowadzanie kontroli wykonania zadań w ramach programu w jednostkach samorządowych
• rozliczanie inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu państwa
• rzetelne stosowanie przyjętych procedur związanych z wzywaniem oferentów do korekty błędów w ofertach.

Do jednostek samorządu terytorialnego o:
• uwzględnianie przez gminy w strategiach rozwiązywania problemów społecznych możliwości tworzenia także innych form wsparcia
• precyzyjne określanie w strategiach rozwiązywania problemów społecznych ram finansowych projektowanych działań oraz wskaźników ich realizacji
• prawidłowe wypełnianie sprawozdań MRPiPS-03,
• właściwy dobór kadry kierującej placówkami „Senior+”,
• rozliczanie inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu państwa i przekazywanie rozliczenia wojewodzie.

Treść raportu NIK:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25459,vp,28221.pdf

Komentarze NIK o „Senior+” (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
ekspert zamówień publicznych

Ekspert Zamówień Publicznych

17 czerwca 2024      TAGI:         
Ruszyła II edycja konkursu Ekspert Zamówień Publicznych. Konkurs adresowany jest...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic” z podpisem prezydenta

17 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
ilonaGOPS1 » 19 czerwca 2024, 14:48

ZDO a przebywanie w areszcie śledczym

Qerty » 19 czerwca 2024, 14:46

koordynacja inna gmina

agejszen92 » 19 czerwca 2024, 14:03

panna