Newsy      

NIK o „Senior+”

Najwyższa Izba Kontroli podjęła się kontroli zapewnienia dziennej opieki osobom starszym w ramach realizacji programu „Senior+”.

Jak wynika z poczynionych ustaleń, program stanowił istotne wsparcie finansowe dla tworzących takie ośrodki samorządów, jak również przyczynił się do zwiększania aktywności seniorów. W kontrolowanych gminach liczba osób, które w badanym okresie korzystały z placówek „Senior+” wzrosła ponad dwukrotnie.

Jak zauważa NIK, funkcjonowanie Dziennych Domów „Senior+” czy Klubów „Senior+” jest przede wszystkim uzależnione od środków budżetowych. W opinii Izby, stanowi to niezwykle istotne zagrożenie dla funkcjonowania tych placówek w przyszłości.

W wyniku kontroli NIK sformułowało następujące zalecenia:

Do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o:
• objęcie dofinansowaniem w ramach Programu „Senior+” na lata 2021-2025 dodatkowych miejsc w funkcjonującej już placówce „Senior+”, utworzonych przez jednostkę samorządową wyłącznie ze środków własnych,
• ujednolicenia wysokości dofinansowania przyznawanego w ramach Programu „Senior+” na lata 2021-2025 na tworzenie placówek „Senior+”, uzależnionych od liczby miejsc w placówce.

Do wojewodów o:
• rzetelną weryfikację sprawozdań MRPiPS-03
• przeprowadzanie kontroli wykonania zadań w ramach programu w jednostkach samorządowych
• rozliczanie inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu państwa
• rzetelne stosowanie przyjętych procedur związanych z wzywaniem oferentów do korekty błędów w ofertach.

Do jednostek samorządu terytorialnego o:
• uwzględnianie przez gminy w strategiach rozwiązywania problemów społecznych możliwości tworzenia także innych form wsparcia
• precyzyjne określanie w strategiach rozwiązywania problemów społecznych ram finansowych projektowanych działań oraz wskaźników ich realizacji
• prawidłowe wypełnianie sprawozdań MRPiPS-03,
• właściwy dobór kadry kierującej placówkami „Senior+”,
• rozliczanie inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu państwa i przekazywanie rozliczenia wojewodzie.

Treść raportu NIK:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25459,vp,28221.pdf

Komentarze NIK o „Senior+” (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Senior+ kolejny nabór wniosków

Senior+ kolejny nabór wniosków

30 listopada 2022      TAGI:      
Właśnie ruszył kolejny już nabór wniosków w programie Senior+ w edycji 2023. Wramach...»

Specjalista ds. pracy socjalnej – oferta pracy

06 czerwca 2023      TAGI:         
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem badawczym nadzorowanym...»
świadczenie wychowawcze

800+ konsultacje społeczne

05 czerwca 2023      TAGI:      
Rząd zapowiedział zmianę dotychczasowej wysokości świadczenia wychowawczego z dotychczasowego...»
bezpłatne szczepienia przeciw HPV

Bezpłatne zaszczepienia przeciw HPV dla dzieci

05 czerwca 2023      TAGI:      
  Ruszyły zapisy na bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dzieci w wieku 12-13...»

Świadczenia opiekuńcze w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (bezpłatne szkolenie online)

01 czerwca 2023      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Świadczenia opiekuńcze w świetle...»