Newsy      

NIK o „Senior+”

Najwyższa Izba Kontroli podjęła się kontroli zapewnienia dziennej opieki osobom starszym w ramach realizacji programu „Senior+”.

Jak wynika z poczynionych ustaleń, program stanowił istotne wsparcie finansowe dla tworzących takie ośrodki samorządów, jak również przyczynił się do zwiększania aktywności seniorów. W kontrolowanych gminach liczba osób, które w badanym okresie korzystały z placówek „Senior+” wzrosła ponad dwukrotnie.

Jak zauważa NIK, funkcjonowanie Dziennych Domów „Senior+” czy Klubów „Senior+” jest przede wszystkim uzależnione od środków budżetowych. W opinii Izby, stanowi to niezwykle istotne zagrożenie dla funkcjonowania tych placówek w przyszłości.

W wyniku kontroli NIK sformułowało następujące zalecenia:

Do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o:
• objęcie dofinansowaniem w ramach Programu „Senior+” na lata 2021-2025 dodatkowych miejsc w funkcjonującej już placówce „Senior+”, utworzonych przez jednostkę samorządową wyłącznie ze środków własnych,
• ujednolicenia wysokości dofinansowania przyznawanego w ramach Programu „Senior+” na lata 2021-2025 na tworzenie placówek „Senior+”, uzależnionych od liczby miejsc w placówce.

Do wojewodów o:
• rzetelną weryfikację sprawozdań MRPiPS-03
• przeprowadzanie kontroli wykonania zadań w ramach programu w jednostkach samorządowych
• rozliczanie inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu państwa
• rzetelne stosowanie przyjętych procedur związanych z wzywaniem oferentów do korekty błędów w ofertach.

Do jednostek samorządu terytorialnego o:
• uwzględnianie przez gminy w strategiach rozwiązywania problemów społecznych możliwości tworzenia także innych form wsparcia
• precyzyjne określanie w strategiach rozwiązywania problemów społecznych ram finansowych projektowanych działań oraz wskaźników ich realizacji
• prawidłowe wypełnianie sprawozdań MRPiPS-03,
• właściwy dobór kadry kierującej placówkami „Senior+”,
• rozliczanie inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu państwa i przekazywanie rozliczenia wojewodzie.

Treść raportu NIK:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,25459,vp,28221.pdf

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK o „Senior+”

Ruszył konkurs ofert do programu „Senior+” edycja 2021

01 marca 2021      TAGI:         
Ministerstwo ogłosiło konkurs ofert do tegorocznej edycji programu „Senior+”....»
„Aktywni +”

Senior+ kolejna edycja

03 grudnia 2021      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarcie konkursu ofert w wieloletnim...»
RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony składanymi do niego skargami, wystąpił...»
Wypoczynek z widokiem na Tatry

Wypoczynek z widokiem na Tatry

25 maja 2022      TAGI:         
Willa Cztery Pory Roku zlokalizowana jest na szlaku turystycznym z Doliny Kościeliskiej...»
Rehabilitacja 25 plus

Rehabilitacja 25 plus

18 maja 2022      TAGI:         
Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 17 czerwca 2022 r. przyjmowane są wnioski w oddziałach...»
agaGOPS1 » 26 maja 2022, 09:32

skład rodziny - ZR i becik

smerfetka84 » 26 maja 2022, 09:13

dotacja

Młoda95 » 26 maja 2022, 08:54

KDR- dziecko niepełnosprawne

rozme » 26 maja 2022, 08:51

Badania niszczące