Newsy      

Plany NIK na 2023 r.

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała zestawienie obszarów, które znajdą się w centrum jej zainteresowań w roku 2023.

Analizując wykaz zaplanowanych na 2023 rok kontroli, można dostrzec kilka, które zdają się być szczególnie istotne.

NIK przyjrzy się m. in.:

– jak organy administracji publicznej działały na rzecz przybyłych do Polski uchodźców z Ukrainy,
–  jak administracja publiczna zadbała, by dostawy węgla kamiennego do Polski nie spadły do poziomu zagrażającego bezpieczeństwu energetycznemu,
– czy obywatele mają zapewnione miejsca w budowlach ochronnych na wypadek zagrożenia,
– co państwo zrobiło, by pozyskać dla naszej armii i wdrożyć Bezzałogowy System Rozpoznawczo-Uderzeniowy,
– jak przebiegało zabezpieczanie i wykorzystanie krajowych zasobów surowców energetycznych,
– sprawność działania i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości,
– zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu zarówno w pociągach, jak i w komunikacji autobusowej w rejonach pozamiejskich,
– skontroluje skierowany do uczniów szkół podstawowych program „Laboratoria Przyszłości”

Zapraszamy do poznania się z całością planu kontroli NIK:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,27013,vp,29813.pdf

Komentarze Plany NIK na 2023 r. (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku

W dniu 7.11.2022 r. zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
"Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

30 września 2022      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków do "Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego...»
Emerytury i renty 2023

Emerytury i renty 2023

21 października 2022      TAGI:         
Jak zapowiada rząd, od marca 2023 roku najniższa emerytura i renta wyniesie 1588,44zł.Docelowo...»
Płaca minimalna 2023

Płaca minimalna w 2023 roku

09 czerwca 2022      TAGI:      
Jak wskazuje ministerstwo, w kolejnym roku dojdzie do dwukrotnej podwyżki minimalnego...»
Płaca minimalna 2023

Płaca minimalna 2023

15 września 2022      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła niedawno rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego...»