Newsy      

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawił własne stanowisku we wskazanej materii.

Zwracając się do przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP słusznie podnosi, że aktualne brzmienie ustawy o języku migowym pozbawia osoby mające trudności w komunikacji, a nieposiadające orzeczenia w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, t.j.), z możliwości skorzystania z dogodnej formy i sposobu komunikacji.

Uwagi RPO

Jak zauważa RPO niektóre osoby głuche, posługujące się językiem migowym, nie legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności z uwagi na fakt, że nigdy się o takie nie ubiegały. Posiadanie ów orzeczenia jest prawem, a nie obowiązkiem osób uprawnionych. Tym samy w mojej ocenie RPO należy zrezygnować z wymogu posiadania przez osobę głuchą lub głuchoniewidomą z orzeczenia o niepełnosprawności, które warunkuje dostęp do usług wspierających.

Kolejno RPO zwraca uwagę na poważne ograniczenie przez ustawodawcę zakresu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie organów administracji publicznej z pominięciem innych instytucji finansowanych ze środków publicznych. Doprowadza to do sytuacji, w której osoby ze wskazaną dysfunkcją mają trudności w porozumieniu się, chociażby w placówkach opieki zdrowotnej.

Rekapitulując, Rzecznik podnosi, że niezbędne staje się poszerzenie zakresu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia usług tłumaczeniowych dla osób głuchych i głuchoniewidomych. Analogicznie wysuwa on postulat konieczności wprowadzenia przepisów obligujących szkoły, w których uczą się głuche dzieci i młodzież do zatrudniania nauczycieli, którzy znają PJM.

Postulaty zgłaszane przez Rzecznika nie tylko wpłyną na jakość życia odbiorców, ale przede wszystkim na dostępność tak potrzebną osobom niejednokrotnie mającym poczucie społecznego wykluczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z argumentacją Rzecznika pod adresem:
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-12/Do_Senatu_jezyk_migowy_projekt_22.12.2022.pdf

Komentarze RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 27.03.2023. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Decyzja ostateczna od zaraz….

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów doczekała się nowego tekstu jednolitego

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 28.03.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Prace domowe okiem rozporządzenia

Prace domowe okiem rozporządzenia

30 stycznia 2024      TAGI:      
Trwają konsultacje dot. rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie...»
Ustawa laptopowa już opublikowana

Ustawa laptopowa już opublikowana

25 lipca 2023      TAGI:      
W dniu 18.07.2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu...»
Ulgi i jeszcze raz ulgi

Ulgi i jeszcze raz ulgi

01 marca 2024      TAGI:      
Ministerstwo, wychodząc naprzeciw potrzebom podatników, udostępniło na swojej stronie...»