Newsy      

Prace domowe okiem rozporządzenia

Trwają konsultacje dot. rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Wskazane rozporządzenie budzi wiele kontrowersji. Zakłada m. in. :

1) niezadawanie przez nauczycieli uczących w klasach I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;

2) brak obowiązku wykonania przez uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży pisemnych i praktycznych prac domowych zadawanych przez nauczyciela do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz nieocenianiu wykonania albo niewykonania tej pracy domowej przez ucznia.

Projektodawca zakłada zatem w przypadku klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, ze względu na specyfikę kształcenia zintegrowanego, rezygnację z możliwości zadawania przez nauczyciela pisemnych i praktycznych prac domowych. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej będzie już możliwość zadawania uczniom prac domowych w postaci prac pisemnych i praktycznych. Jednak jak zakłada projektodawca wykonanie tych prac nie będzie obowiązkowe dla ucznia i nauczyciel nie będzie ustalał oceny z tych prac. Wskazany stan rzeczy rodzi pytania o nie tylko o sens ich zadawania, ale przede wszystkim motywację ucznia do ich wykonania.

Jak czytamy dalej w uzasadnieniu projektu, proponowana zmiana nie oznacza zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek itp.

Źródło:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381254/katalog/13033404#13033404

Komentarze Prace domowe okiem rozporządzenia (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pracownik socjalny okiem sądu

Pracownik socjalny okiem sądu

22 stycznia 2024      TAGI:   
Na kanwie zapadających orzeczeń sądów administracyjnych bardzo mocno artykułowana...»
Zastrzeganie numeru PESEL okiem Ministerstwa

Zastrzeganie numeru PESEL okiem Ministerstwa

26 lutego 2024      TAGI:         
Ministerstwo Cyfryzacji, wychodząc naprzeciw potrzebom obywateli, opublikowało informację...»
Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:         
Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...»
Szczególnie uzasadniony przypadek okiem NSA

Szczególnie uzasadniony przypadek okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:      
Zgodnie z art. 41 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.z2023r.poz....»
język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

02 stycznia 2023      TAGI:      
Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik...»
Ag@@ » 26 lutego 2024, 18:53

Leasing finansowy/operacyjny

TomekM » 26 lutego 2024, 18:03

AOON - KOREKTA, FP

Renia C » 26 lutego 2024, 16:38

ważność orzeczenia

alaaa » 26 lutego 2024, 16:22

976 -wzajemne wyłączenia