Newsy      

Spójność środków organizacyjnych i technicznych a RODO

Realizacja postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wymaga od administratora podjęcia szeregu czynności wzajemnie się uzupełniających w celu realizacji jego postanowień.

Jak wynika z orzeczenia UODO (DKN.5131.12.2020), na administratorze ciąży obowiązek wdrażania odpowiednich środków technicznych, jak i organizacyjnych mających chronić dane osobowe.

Jednakże, jak przypomina UODO, nie jest to działanie o charakterze jednorazowym. Jest to proces ciągły, w ramach którego administrator dokonuje przeglądu, a w razie potrzeby aktualizacji dotychczas przyjętych zabezpieczeń. Dopiero ocena przyjętych rozwiązań pozwala administratorowi na weryfikację, czy wprowadzone rozwiązania są skuteczne.

Tym samym w przypadku wprowadzenia zakazu użytkowania prywatnych nośników danych należałoby dokonać weryfikacji jego stosowania.

Zagubienie przez pracownika nośnika danych zawierającego dane osobowe może wiązać się z określoną odpowiedzialnością samego administratora.

Więcej informacji:

https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.12.2020

Komentarze Spójność środków organizacyjnych i technicznych a RODO (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków

Dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków

23 marca 2023      TAGI:      
Osoby posiadające trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się, członek...»

Systemy teleinformatyczne stosowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społeczn

20 listopada 2023      TAGI:      
W dniu 16.11.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...»
Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

11 kwietnia 2023      TAGI:         
Postępowania prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oparte sąoprzepisy...»

Dokumentacja środków trwałych (bezpłatne szkolenie)

22 marca 2024      TAGI:      
Środki trwałe stanowią niebagatelną pozycję w majątku instytucji publicznych,...»
„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»