Newsy      

Dostępność systemu edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu

14 grudnia 2022 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pt. „Edukacja głuchych i niedosłyszących dzieci i młodzieży”. Raport obnażył pewne mankamenty dotychczasowego systemu edukacji w kontekście wskazanej grupy młodzieży.

W tym stanie rzeczy Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do właściwego Ministra o podjęcie działań mające na celu działania na rzecz zwiększenia dostępności systemu edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu i uwzględnienie poniższych uwag.

RPO podkreśla, że dotychczasowa formuła zajęć z Polskiego Języka Migowego (PJM) jako rewalidacyjnych lub dodatkowych nie sprawdziła się. Kształcenie w w/w warunkach nie stwarza możliwości weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.

W ocenie RPO koniecznym staje się przyjęcie PJM jako naturalnego sposobu komunikacji osób głuchych, jak również wdrożenie go do procesu nauczania. Taki stan rzeczy zdaje się mieć umocowanie w ustaleniach poczynionych w przywołanym jak wyżej raporcie NIK. Tym samym należałoby rozważyć włączenie PJM do podstawy programowej jako przedmiot. W ocenie RPO pozwoliłoby to na pozyskanie narzędzi do weryfikacji wiedzy i postępów w nauce.

W społeczeństwie pokutuje przekonanie wskazujące na to, że osoby głuche znają język polski, czego nie potwierdzają badania przeprowadzone w tym zakresie.

Taki stan rzeczy przekłada się na wyniki osiągane w nauce przez w/w uczniów. Średnie wyniki uczniów słabosłyszących i głuchych zdają się niższe niż średnie wyniki ogółu uczniów. Tym samym, jak podnosi RPO, przy analizie wyników matur i egzaminów ósmoklasistów należałoby wziąć pod uwagę zarówno wiedzę o danym przedmiocie, jak i poziom posługiwania się językiem, w którym został on przeprowadzony.

W ocenie RPO za konieczne należy „uznać wdrożenie dwujęzycznej edukacji osób z niepełnosprawnością słuchu. Dzięki temu możliwe będzie polepszenie dostępności edukacji dla tej grupy. Efektem powinna być możliwość efektywnego komunikowania się z nauczycielami, rodzicami czy rówieśnikami, jak również wyższe wyniki egzaminów w pisanym języku polskim.”
RPO nie umknęło wiele innych mankamentów związanych z procesem kształcenia wskazanej grupy uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się z całością argumentacji NIK:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-04/Do_MEiN_dzieci_niepelnosprawnosc_sluchu_edukacja_17.04.2024.pdf

Komentarze Dostępność systemu edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ulga rehabilitacyjna a laptop

Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością

11 września 2023      TAGI:      
Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje cykl bezpłatnych wydarzeń w ramach obchodów...»
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024.

23 sierpnia 2023      TAGI:      
Ruszył nabór wniosków do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością...»
RPO broni uczniów

RPO broni uczniów

04 lipca 2023      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony składanymi do niego skargami, wystąpił...»
Bezpłatne zajęcia dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych

Bezpłatne zajęcia dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych

21 lutego 2023      TAGI:         
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Państwowym Instytutem Badawczym...»
Komputery dla uczniów klas IV

Komputery dla uczniów klas IV

30 stycznia 2023      TAGI:      
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wyposażenie już we wrześniu uczniów klas...»