Newsy      

Świadczenie wspierające z podpisem prezydenta

Ustawa o świadczeniu wspierającym właśnie doczekała się podpisu prezydenta.

Przypomnijmy: zakłada ona dużą zmianę dotychczas funkcjonującego systemu świadczeń kierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Od 1 stycznia 2024 r. pojawi się nowe świadczenie – świadczenie wspierające kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, jak również zakłada modyfikację warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne po zmianach będzie przysługiwać rodzicom, jak również innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Również pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie w żaden sposób rzutowało na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. O wskazane świadczenie będą mogły się nadto ubiegać wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka czy dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Kolejna zmiana jakościowa dotyczy wprowadzenia wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku gdy w rodzinie będzie więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością, świadczenie będzie podwyższane o 100 % na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji o zmianach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-swiadczeniu-wspierajacym-z-podpisem-prezydenta

Komentarze Świadczenie wspierające z podpisem prezydenta (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające

20 marca 2023      TAGI:      
Rząd zapowiedział kilka propozycji zmian, które kompleksowo mają poprawić sytuację...»
Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

20 marca 2023      TAGI:         
W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie...»
Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające – coraz więcej odpowiedzi

Ministerstwo wyjaśnia coraz więcej niuansów związanych z świadczeniem wspierającym....»
Świadczenie z pomocy społecznej uzależnione również od możliwości finansowych jednostki

Świadczenie z pomocy społecznej uzależnione również od możliwości finansowych jednostki

17 października 2023      TAGI:         
Na kanwie orzeczeń sądów administracyjnych utrwalony został pogląd o możliwości...»
Świadczenie wspierające - kolejne założenia

Świadczenie wspierające – kolejne założenia

Ruszyły pełną parą prace nad projektem ustawy wprowadzającej nowe świadczenie...»