Newsy         

„Cyberbezpieczny Samorząd” przedłużony

Jeszcze do 13 października 2023 r. do godziny 16:00. wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) mogą składać wnioski w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W ramach programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki na:

• wdrożenie lub aktualizację w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
• wdrożenie w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
• wdrożenie w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
• podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
• przeprowadzenie w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić za pomocą systemu LSI, zamieszczonego na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.gov.pl/cppc/cyberbezpieczny-samorzad.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o przyznanie grantu, przesyłając za pośrednictwem LSI pismo z informacją o wycofaniu z Konkursu Grantowego, podpisane elektronicznie zgodnie z reprezentacją wnioskodawcy.

Należy zauważyć, że wnioskodawca ma możliwość zwrócenia się z pisemną prośbą do operatora za pośrednictwem LSI o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o przyznanie grantu w przypadku wystąpienia problemów technicznych w LSI, uniemożliwiających złożenie ww. wniosku w okresie trwania naboru wniosków. Wnioskodawca zobowiązany jest wówczas do uprawdopodobnienia, że niezłożenie prawidłowo wypełnionego wniosku nastąpiło bez jego winy, a przyczyną była niemożność złożenia stosownej dokumentacji z uwagi na problemy techniczne, które wystąpiły w aplikacji służącej do kompleksowej obsługi wniosków grantowych. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobligowany jest przesłać wniosek o przyznanie grantu.

Regulamin konkursu:

https://www.gov.pl/attachment/651883f0-cc24-4877-89ea-f41db20d1308

Komentarze „Cyberbezpieczny Samorząd” przedłużony (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

“Cyberbezpieczny Samorząd”

„Cyberbezpieczny Samorząd” – wciąż można składać wnioski

24 listopada 2023      TAGI:      
Ministerstwo poinformowało o wprowadzeniu szeregu zmian do programu „Cyberbezpieczny...»
„Aktywny samorząd” w 2023

„Aktywny samorząd” w 2023

13 lutego 2023      TAGI:      
Już od 1 marca 2023 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w Systemie...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»