Newsy         

RPO wciąż przypomina o nierozwiązanym problemie domniemania ojcostwa

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości zaniepokojony spowolnieniem prac nad zmianami legislacyjnymi na tle domniemania pochodzenia dziecka.

Jak przypomina Rzecznik, w obecnym stanie prawnym, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Zatem jeżeli dziecko urodziło się przed upływem w/w terminu, jednak już po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy jednak przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Wspomniane już domniemanie może być obalone jedynie na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

W ocenie Rzecznika obecny stan prawny może stwarzać wiele trudności w ustaleniu faktycznego pochodzenia dziecka, rzutując na sytuację prawną wszystkich członków rodziny.

Nadto wskazane zagadnienie powoduje większe obciążenie sądów rodzinnych, rozpoznających sprawy o zaprzeczenie ojcostwa.

Dotychczasowy stan prac nad zmianami legislacyjnymi we wskazanej materii stracił nieco na dynamice (dotychczasowy stan prac: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359960/katalog/12881524#12881524).
W tym stanie rzeczy Rzecznik zdaje się dopytywać o dalsze losy projektu zmian.

Stanowisko Rzecznika dostępne:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2024-02/Do_MS_rozwod_dziecko_ojcostwo_8.02.2024.pdf

Komentarze RPO wciąż przypomina o nierozwiązanym problemie domniemania ojcostwa (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

“Cyberbezpieczny Samorząd”

„Cyberbezpieczny Samorząd” – wciąż można składać wnioski

24 listopada 2023      TAGI:      
Ministerstwo poinformowało o wprowadzeniu szeregu zmian do programu „Cyberbezpieczny...»
Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Finansów wyraził...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic”

15 kwietnia 2024      TAGI:   
Trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz...»
1000 zł zamiast 500 zł

1000 zł zamiast 500 zł

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Projektowana...»
Szkolne podręczniki będą dostępne cyfrowo

Szkolne podręczniki będą dostępne cyfrowo

08 kwietnia 2024      TAGI:   
Ministerstwo Edukacji w odpowiedzi na złożoną interpelację dotyczącą dostępności...»