Leonów

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Gra terenowa na podsumowanie projektu

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Leonowie (woj. wielkopolskie) podsumował swój dwuletni udział w projekcie „Przez Zakład Aktywności Zawodowej... »
opieka na dziećmi    targi    bezpieczeństwo    zatrudnienie    NSZZ Solidarność    mObywatel    sprawozdzania rzeczowo-finansowe    filantropia