Narkomania

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Czy OPS może rozpocząć działania na rzecz osoby bez jej zgody?

Jednostka organizacyjna może rozpocząć działania na rzecz konkretnej osoby, jednak w celu wszczęcia postępowania z urzędu należy uzyskać zgodę osoby,... »

Problem alkoholizmu i narkomanii w pomocy społecznej

Aby otrzymać pomoc społeczną ze względu na chorobę alkoholową lub narkomanię, przede wszystkim osoba posiadająca tenże problem musi udać się dolekarza... »
wykluczenie    Menedżer Zdrowia    Krajowa Administracja Skarbowa    Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie    kurator    system dozoru elektronicznego    umowy    świadczenie pielęgnacyjne