Prace społecznie użyteczne

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Prace społecznie użyteczne dla dłużników alimentacyjnych

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka pismem z dnia 03.08.2016 r. wystąpili do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o rozważenie... »

Czy osoba wykonująca prace społecznie użyteczne może otrzymać pomoc społeczną?

Osoba, która wykonuje prace społecznie użyteczne, zachowuje status osoby bezrobotnej, a za wykonywanie prac otrzymuje świadczenie. Według Ustawy opomocy... »

Czym są prace społecznie użyteczne?

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne, nieposiadające... »
ubezpieczenie zdrowotne    Minister Sprawiedliwości    Madryt    terapia dzieci    deinstytucjonalizacja    wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego    inwalidztwo    szkoła