Przemoc domowa

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożono na gminy obowiązek podejmowania działań w celu przeciwdziałania przemocy... »

Rzecznik Praw Dziecka o konieczności szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz członków zespołów interdyscyplinarnych

Pismem z dnia 17.05.2016 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o rozszerzenie tematyki szkoleń dla pracowników... »

Odseparowania sprawcy przemocy od ich ofiar i usunięcia go z mieszkania

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. do obrotu prawnego został wprowadzony art. 11a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Daje onmożliwość... »

Rozporządzenie w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta - Druk

ROZMIAR: 183.73 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Druk

ROZMIAR: 334.16 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Niebieska Karta D - Druk

ROZMIAR: 33.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Niebieska Karta C - Druk

ROZMIAR: 65.98 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Niebieska Karta B - Druk

ROZMIAR: 54.50 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Niebieska Karta A - Druk

ROZMIAR: 92.38 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie oraz wdrożenie w życie Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci.... »