Przemoc domowa

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych w ramach pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie - Wzór, Druk

ROZMIAR: 24.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - Wzór, Druk

ROZMIAR: 564.08 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Rozporządzenie w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Druk

ROZMIAR: 33.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzajach uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie - Druk

ROZMIAR: 37.50 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie - Druk

ROZMIAR: 39.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Druk

ROZMIAR: 84.53 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Ewaluacja zadań podjętych w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego/ grupy roboczej w rodzinie - Wzór, Druk

ROZMIAR: 370.60 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Decyzja w sprawie powołania Grupy Roboczej - Wzór, Druk

ROZMIAR: 329.64 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

NIK o procedurze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2015 r. Kontrolę o nazwie: Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Kontrolą objęto 27 jednostek w 24gminach... »

Czy pracownik socjalny zatrudniony w jednostce pomocy społecznej może odmówić uczestnictwa w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego/ Grupy Roboczej?

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminy i miasta obowiązek powoływania Zespołów Interdyscyplinarnych zajmujących się przeciwdziałaniem... »