Przemoc domowa

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Przekazanie Niebieskiej Karty A do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego - Wzór

ROZMIAR: 26.50 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Postulat o konieczności wprowadzenia nowych „narzędzi” dla pracowników socjalnych

Ustawodawca nałożył Ustawą z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nowe obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego.... »

Kwestie problematyczne przy wypełnieniu Niebieskiej Karty – C

Kiedy grupa robocza lub zespół interdyscyplinarny otrzyma Niebieską Kartę – A, jedną z koniecznych do wykonania czynności jest spisanie Niebieskiej... »

Uchwała w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - Druk

ROZMIAR: 292.49 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Rozporządzenie w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie - Druk

ROZMIAR: 67.11 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – wyniki konkursu

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępne są wyniki kolejnej już edycji konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie... »

Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych w ramach pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie - Wzór, Druk

ROZMIAR: 24.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - Wzór, Druk

ROZMIAR: 564.08 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Rozporządzenie w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Druk

ROZMIAR: 33.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzajach uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie - Druk

ROZMIAR: 51.12 KB,   RODZAJ: PDF TAGI: