Przemoc domowa

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Druk

ROZMIAR: 334.16 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Niebieska Karta D - Druk

ROZMIAR: 33.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Niebieska Karta C - Druk

ROZMIAR: 65.98 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Niebieska Karta B - Druk

ROZMIAR: 54.50 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Niebieska Karta A - Druk

ROZMIAR: 92.38 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie oraz wdrożenie w życie Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci.... »

Przemoc domowa – kwestia odseparowania sprawcy

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michałek wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie zasadności rozszerzenia tematyki szkoleń dla sędziów orzekających... »

Uwaga: ostatni moment na złożenie wniosku w ramach konkursu!

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu... »

Procedura Niebieskiej Karty

Zgodnie z intencją ustawodawcy zawartą w art. 9d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r poz. 1319 ze zm.),... »

Co to jest program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową i gdzie są prowadzone takie programy?

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową jest to program ukierunkowany na zmianę postaw i zachowań osób w nim... »