Przemoc domowa

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia

Uchwała w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - Druk

ROZMIAR: 292.49 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Rozporządzenie w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie - Druk

ROZMIAR: 67.11 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – wyniki konkursu

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępne są wyniki kolejnej już edycji konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie... »

Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych w ramach pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie - Wzór, Druk

ROZMIAR: 24.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - Wzór, Druk

ROZMIAR: 564.08 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Rozporządzenie w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Druk

ROZMIAR: 33.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzajach uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie - Druk

ROZMIAR: 37.50 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie - Druk

ROZMIAR: 39.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Druk

ROZMIAR: 64.50 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Ewaluacja zadań podjętych w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego/ grupy roboczej w rodzinie - Wzór, Druk

ROZMIAR: 370.60 KB,   RODZAJ: PDF TAGI: