Regulamin pracy

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Czy koniecznym jest opracowywanie regulaminu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego?

Zespoły interdyscyplinarne powoływane są na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa nie nakłada obowiązku, aby tworzone były... »
interwencja kryzysowa    paliwa    program kontroli    ASOS    rolnicy    ustawa o świadczeniach rodzinnych    pełnomocnik    program wspierania przedsiębiorczości