Regulamin pracy

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Czy koniecznym jest opracowywanie regulaminu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego?

Zespoły interdyscyplinarne powoływane są na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa nie nakłada obowiązku, aby tworzone były... »
asystentury    ochrona małoletnich    Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego    ROPS    FEAD    ochrona zdrowia psychicznego    bezdomność    opieka 75+