Spłata świadczeń

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Co w przypadku niespłacenia rozłożonego na raty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego?

W takiej sytuacji w większości Ośrodków praktyka wygląda następująco: pracownik z działu świadczeń pismem przekazuje sprawę do księgowości wcelu... »
Samorząd dla Rodziny    sprawiedliwość naprawcza    małoletnie matki    Leonów    publikacja wizerunku    województwo lubelskie    zdarzenie losowe    Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych