Wyprawka szkolna

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Dobry start

„Dobry Start” – start

Właśnie ruszył proces przyjmowania wniosków o 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry Start”. Wnioski o świadczenie w ramach w/wprogramu... »
„Dobry start”

Kto może składać wniosek o wyprawkę szkolną?

W dniu 19 września 2018r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania... »

Program „Wyprawka szkolna” – informacje

  Do przyznania wsparcia wymagane jest złożenie wniosku przez rodziców ucznia lub prawnych opiekunów tudzież rodziców zastępczych, osób prowadzących... »
świadczenia niepieniężne    umowy    ochrona dzieci    korespondencja z pomocą społeczną    zezwolenia    MOPS Łódź    kodeks pracy    mieszkania chronione