ZI

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Cykl bezpłatnych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć dla członków... »
Biuro Informacji Gospodarczej    Program Wsparcia Zadłużonych    aktywizacja zawodowa    wnioski    zatrudnienie socjalne    zmiana wysokości alimentów    rolnicy    Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego