Archiwalne

Mediacja rodzinna: szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska

Mediacja rodzinna: szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza na szkolenie podstawowe z mediacji rodzinnej, którego najbliższa edycja odbędzie się w dn. 18-20 listopada i 2-4 grudnia 2010 r. Zapraszamy również na szkolenie zaawansowane/doskonalące z mediacji rodzinnej w dn. 9-11 grudnia 2010 r. i 13-15 stycznia 2011 r.

Ukończenie szkolenia pozwoli na zdobycie nowych i unikalnych wciąż w Polsce kwalifikacji – może stać się pierwszym krokiem na drodze do wykonywania nowego zawodu lub rozszerzenia swej dotychczasowej praktyki. Całość programu szkoleniowego obejmuje 80 godzin zegarowych (2 etapy) i jest zgodna ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora rodzinnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji, negocjacji i mediacji. Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość odbycia stażu praktycznego w Centrum Mediacji Partners Polska.

Zapraszamy szczególnie:

– psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów;
– adwokatów specjalizujących się w sprawach rodzinnych, aplikantów adwokackich, absolwentów studiów prawniczych;
oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania sporów i pomocy rodzinie.

Zakres szkolenia:
 proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora;
 umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji;
 narzędzia, techniki i strategie mediacyjne;
 umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron, bariery w mediacji);
 ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna;
 kontekst prawny prowadzenia mediacji w Polsce i na świecie;
 symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników. Prezentacje teoretyczne stanowią mniej niż 20% czasu szkolenia!

Termin i miejsce
Szkolenie podstawowe obejmuje 40 godzin zegarowych – najbliższa edycja tego szkolenia odbędzie się na przełomie listopada i grudnia:

sesja I

18-20 listopada 2010 (czwartek– sobota),

sesja II

2-4 grudnia 2010 (czwartek – sobota)

Szkolenie zaawansowane/doskonalące – również 40 godzin zegarowych – odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2010 r. i 13-15 stycznia 2011 r.

Szkolenia odbywają się w Warszawie.

Opłaty:

Za szkolenie podstawowe w listopadzie i grudniu (18-20 listopada i 2-4 grudnia 2010)

960 zł – gdy wpłata do 5 listopada

1150 zł – gdy wpłata po 5 listopada

Koszt szkolenia zaawansowanego na przełomie
grudnia i stycznia (9-11 grudnia 2010, 13-15 stycznia 2011)

960 zł – gdy wpłata do 26 listopada.

1150 zł – gdy wpłata po 26 listopada.

Zapisując się jednocześnie na szkolenie podstawowe i zaawansowane można zaoszczędzić 120 zł. Koszt całkowity obu szkoleń przy jednoczesnym zapisie wynosi 1800 zł. Warunkiem jest wpłata pełnej opłaty przed rozpoczęciem szkolenia podstawowego

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, w tym publikację "Skarb mediatora" oraz wszystkie publikacje Centrum Mediacji Partners, które są dostępne w wersji drukowanej – broszury, plakaty, ulotki. W cenę wchodzi poczęstunek podczas szkolenia (kawa, herbata, napoje, ciasteczka, owoce). Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie.

Trenerzy
Głównym trenerem jest Maciej Tański.
Współpracują z nim inni mediatorzy z naszego Centrum

Zaświadczenia
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia

Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, (22) 409-53-83 (codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
email: [email protected]  
strona: www.mediacja.org  

Program ramowy szkolenia podstawowego (główne zagadnienia)
Zrozumieć konflikt
a) Zachowania ludzi w konflikcie
b) Dynamika konfliktu
c) Style radzenia sobie z różnicami interesów
Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
Mediacja jako pomoc w negocjacjach
a) Podstawowe pojęcia negocjacyjne ważne w mediacji
Definicja mediacji i jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów
Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji
Rola mediatora i zasady mediacji
Kiedy można, a kiedy nie można podjąć się mediacji?
a) ocena adekwatności sporu i gotowości stron do mediacji
b) jak postępować w przypadkach wątpliwych?
Etapy mediacji, cele i postępowanie mediatora na każdym etapie
Zawieranie kontraktu o mediację
Techniki ułatwiające osiągnięcie porozumienia (rozdzielanie kwestii, łączenie, podejście problemowe), warunki trwałości porozumienia, język porozumienia
Bariery w mediacji – przyczyny i sposoby ich pokonywania
Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora
Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego
Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką i z innymi specjalistami

Program ramowy szkolenia zaawansowanego/doskonalącego

 • Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
 • Reakcje dzieci na rozwód
 • Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
 • Opieka naprzemienna
 • Sposoby włączania dzieci do mediacji
 • Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
 • Radzenie sobie z emocjami w mediacji
 • Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
 • Radzenie sobie z blokadami
 • Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
 • Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
 • Standardy i etyka postępowania mediatora
 • Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Mediacja rodzinna: szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»