Archiwalne

Nowe gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

W dniu 21 listopada 2011 r. serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu w Olsztynie. Tematyka szkolenia: "Nowe gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". Program szkolenia:

Zawartość merytoryczna gminnych programów z uwzględnieniem zadań wskazanych przez Radę Ministrów w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015

 Współpraca samorządów gminnych z lecznictwem odwykowym w świetle nowej ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)

 Najczęściej popełniane błędy prawne i merytoryczne przy realizowaniu i finansowaniu gminnych programów – analiza rozstrzygnięć organów nadzorczych – RIO, Urzędów Wojewódzkich oraz NIK – u. Ćwiczenia praktyczne na przykładzie konkretnych programów.

Kontrola punktów sprzedaży jako zadanie gminnej komisji – praktyczne wskazówki.

Specyficzna rola gminnych komisji w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w świetle nowego rozporządzenia w sprawie Niebieskich Kart.

Jak integrować gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie? – praktyczne wskazówki.

Więcej na temat szkolenia: www.centrum.entro.pl
lub pod numerem tel. 89 522 14 82

Serdecznie zapraszamy

Zespół Centrum Doskonalenia Kadr w Olsztynie

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowe gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
warawn2 » 20 lutego 2024, 17:48

zasiłek opiekuńczy po macierzyńskim

mały_gops » 20 lutego 2024, 16:29

Czyste powietrze - Tom i Inni

kk1990 » 20 lutego 2024, 15:40

czyste powietrze

Asiik » 20 lutego 2024, 15:24

ŚP PROSZĘ O POMOC