Archiwalne

Nowe zasady przyznawania od 1 stycznia 2013r. świadczenia pielęgnacyjnego, nowe świadczenie opiekuńcze

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. \”Nowe zasady przyznawania od 1 stycznia 2013r. świadczenia pielęgnacyjnego, nowe świadczenia opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy oraz inne zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013r.\” Miejsca szkoleń: KATOWICE; WROCŁAW


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt. \”Nowe zasady przyznawania od 1 stycznia 2013r. świadczenia pielęgnacyjnego, nowe świadczenia opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy oraz inne zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013r.\”

17.12.2012r. Katowice
18.12.2012r. Wrocław

WYKŁADOWCA: prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Polityki Rodzinnej, ekspert w zakresie przepisów w/w ustawy, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną, a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw – zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013r.:
– zmiany zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
· uzależnienie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od wieku, w którym powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki
· precyzyjne ograniczenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób spokrewnionych z osobą niepełnosprawna w stopniu dalszym niż pierwszy
· podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego
· rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, jako fakultatywne narzędzie weryfikacji prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
– nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy – zasady przyznawania:
· katalog osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego
· rezygnacja z zatrudnienia jako podstawowy warunek uzyskania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
· sposób ustalania składu rodziny i kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
· specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę pozostającą w związku małżeńskim
· brak prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w przypadku podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu i inne przesłanki negatywne
· obligatoryjny rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, jako narzędzie weryfikacji prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
· różnice i podobieństwa oraz rozstrzyganie zbiegów prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego
– przepisy przejściowe:
· zachowanie do 30 czerwca 2013 r. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przez osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne
· procedura wygaszania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego przed 1 stycznia 2013 r.
· obowiązki informacyjne nałożone na organ właściwy w związku z wejściem w życie nowych zasad przyznawania świadczeń opiekuńczych oraz związane z wygaszaniem prawa do świadczeń pielęgnacyjnych przyznanych na podstawie przepisów dotychczasowych
· nowy dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przeznaczony dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – zasady przyznawania i finansowania oraz katalog osób uprawnionych
· przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego z mocą wsteczną – ustalanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po 31 grudnia 2012r. dla osób, których prawo do świadczenia pielęgnacyjnego powstało przed 1 stycznia 2013r.
– inne zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
II. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012 r., poz. 637)
· wydłużenie od 1 stycznia 2013 r. okresu opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za kobiety otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne
· obowiązek wyrównania przez organ właściwy składek za kobiety uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, którym przed 1 stycznia 2013 r. nie opłacano składek z powodu uzyskania wymaganego stażu ubezpieczeniowego
III.Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1255)
· wprowadzenie od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
IV. Zamiana rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne – zmiany dotychczasowych wzorów wniosków oraz nowe wnioski.
V. Pytania i odpowiedzi – indywidualne konsultacje z wykładowcą.


www.vademecum.org.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowe zasady przyznawania od 1 stycznia 2013r. świadczenia pielęgnacyjnego, nowe świadczenie opiekuńcze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»