Archiwalne

Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami wykorzystania seksualnego.

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii serdecznie zaprasza na szkolenie. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę dotyczącą nadużyć seksualnych – zasadami kontaktu z ofiarą przemocy seksualnej – dzieckiem i adolescentem, zasadami współpracy z rodziną, innymi specjalistami, zastosowaniem technic i narzędzi pracy terapeutycznej. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat). Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku pacjentów po traumie seksualnej, wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych dotyczących metod i technik terapeutycznych, planowania strategii interwencji i terapii w sytuacji przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Adresatami szkolenia są osoby zawodowo zajmujące się pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą ofiarami wykorzystania seksualnego. Szczególnie zapraszamy psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia i instytucji pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu tematu wykorzystania seksualnego i diagnozy małoletnich ofiar.

Program:

1. Ofiara nadużyć seksualnych.
2. Skutki nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży.
3. Uraz psychiczny i jego następstwa.
4. Fazy nadużycia wobec dziecka.
5. Skutki nadużyć z dzieciństwa w dorosłym życiu.
6. Rodzinne mechanizmy nadużyć seksualnych.
7. Zasady kontaktu z dzieckiem i adolescentem w sytuacji wykorzystania seksualnego.
8. Współpraca z rodziną i uczestnictwo w terapii.
9. Formy pomocy psychologicznej dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie.
10. Cele terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie: – poczucie bezpieczeństwa i przywrócenie zaufania dziecka do dorosłych – umiejętność rozpoznawania i wyrażania własnych uczuc I emocji -bezpieczne rozładowanie własnych emocji negatywnych wobec sprawcy – odzyskanie poczucia siły i kontroli – akceptacja siebie i swojego ciała – poczucie własnej wartości – umiejętności interpersonalne.
11. Obszary pracy terapeutyznej z małoletnią ofiarą wykorzystania seksualnego.
12. Narzędzia I techniki terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie (praca warsztatowa) – pierwsze spotkanie z małoletnią ofiarą – techniki usprawniające komunikację – techniki wzmacniające autonomię – praca terapeutyczna z emocjami – praca terapeutyczna z wykorzystaniem technic poznawczych i psychoedukacji – techniki wzmacniające poczucie zaufania, nadzieję, relację przywiązania – techniki wzmacniające kontrolę zachowań I przerwanie autodestrukcyjnych, krzywdzących zachowań. 13. Konstruowanie programów terapeutycznych i modele pracy zachodnich ośrodków terapii dla dzieci i młodzieży wykorzystywanych seksualnie
14. Analiza stadium przypadku.
15. Prezentacja materiału filmowego- dyskusja.

Osoba prowadząca: Dorota Werner – biegły sądowy, psychoterapeutka, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, opiniuje na potrzeby orzecznictwa sądowego w sytuacji nadużyć seksualnych. Specjalizuje się w diagnozie, opiniowaniu dzieci i dorosłych ofiar przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami na terenie Dolnego Śląska. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalitycznych: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuje terapeutycznie z osobami indywidualnymi i rodzinami integrując podejście ericksonowskie i podejście systemowe. Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania – anoreksja i bulimia, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi szkolenia z psychologii sądowej dla pracowników RODK i pracowników wymiaru sprawiedliwości. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Terapia Rodzin – Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par – Polski Instytut Ericksonowski,Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami – Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego – Fundacja Dzieci Niczyje.

Terminy szkolenia: 07.06.2013
Godziny zajęć: 9:00-16:00
Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP
Cena: 300 zł

www.dcp.wroclaw.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami wykorzystania seksualnego. (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»