Newsy         

Wgląd do akt postępowań administracyjnych

Kto może mieć wgląd do akt postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej? Czy może to być wójt (burmistrz, prezydent miasta)?

segregator

W związku z pojawiającymi się przypadkami prób ingerencji władz samorządowych w działalność Ośrodków Pomocy Społecznej związaną z prowadzeniem spraw w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (żądania umożliwienia wglądu w indywidualne akta klientów, kierowania wytycznych co do sposobu prowadzenia postępowań), Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej skierowała do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pisemne zapytanie. W piśmie MRPiPS, która jest odpowiedzią na pismo Federacji, pojawia się wyjaśnienie, iż „wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie ma prawa wglądu do akt postępowań administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Treść art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej wyraźnie wskazuje, że wójt udziela upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej (należących do zadań własnych gminy) kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Z powyższego wynika, ze wójt nie jest organem właściwym do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej”.

Pismo MRPiPS z dn. 2.12.2015r.
Znak: DPS.I.5111.432.2015.SB

Komentarze Wgląd do akt postępowań administracyjnych (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»
Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w Internecie

Prawo do prywatności a wizerunek dziecka w internecie

10 lipca 2024      TAGI:   
UODO wspólnie z Fundacją Orange wydał poradnik pt. „Wizerunek dziecka w internecie....»