Porady   

Podstawowe formy działania administracji publicznej

Do podstawowych form działania administracji publicznej zaliczyć należy:

– akty normatywne – to teksty, które są opracowane językiem prawnym i sformułowane w postaci przepisów. Przykładem aktu normatywnego jest ustawa, na której opiera się praca między innymi pracowników socjalnych;
– akty administracyjne – są to decyzje administracyjne, których podstawą są przepisy prawa;
– porozumienia administracyjne – porozumienie zawierane jest przez równorzędne podmioty, wymagane jest, aby przynajmniej jedna ze stron realizowała zadania administracji publicznej. Porozumienie tego typu może dotyczyć przeniesienia obowiązku realizowania jednego zadania na drugi podmiot;
– czynności cywilnoprawne – regulowane są na podstawie przepisów prawa cywilnego.
– czynności faktyczne – celem w/w czynności nie jest wywołanie skutku prawnego. Przykładem może być poświadczenie;
– niewładcze formy działania administracji – oznacza to, że organ administracji publicznej nie zajmuje pozycji dominującej a stawia podmiot na równi ze sobą.

Komentarze Podstawowe formy działania administracji publicznej (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?