Czytelnia      

„Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha” A. Dunajska, M. Boryczko, A. Grodzicka i in. (Wydawnictwo Difin)

nie do końca stanowi to dostateczną ochronę przed doznawaniem przez niego przemocy ze strony klientów. Wskazany stan rzeczy zdają się potwierdzać przeprowadzone przez autorów badania.

Publikacja została podzielona przez autorów na 2 części. W pierwszej podjęta została problematyka wymagań, jakie stawia ustawodawca osobom rozpoczynającym zatrudnienie w zawodzie pracownika socjalnego, specyfiki jego pracy w placówce oraz w terenie, roli, jaką pełni, zadań, jakie realizuje oraz metod pracy. Jest to niezbędnik dla wprowadzenia w arkana zawodu.

Autorzy podejmując problematykę bezpieczeństwa pracownika socjalnego w aspekcie zjawiska przemocy, zaprezentowali przegląd dotychczasowych badań. Przedmiotowe ryzyko zdaje się być wplecione w zawód pracowników służb społecznych. Prezentacja wyników własnych badań na gruncie polskim stanowi swoiste ukoronowanie publikacji.

Autorzy zbadali wiele aspektów codziennej pracy pracowników socjalnych. Pytali m.in. o: atmosferę w miejscu pracy, warunki lokalowe, warunki samej pracy, uczestnictwo w związkach zawodowych, wspieranie pracy zespołu przez przełożonych, możliwość kierowania się z problemami do przełożonych, poczucie bezpieczeństwa w placówce i w terenie, poczucie istnienia zagrożenia ze strony klientów, zabezpieczenie pracowników socjalnych przed przemocą, agresję doświadczaną przez pracowników socjalnych oraz mobbing w miejscu pracy. Zakres uwzględnionej w badaniach problematyki oraz podsumowania sporządzone przez autorów przyczyniają się do powstania konkretnego obrazu pracy socjalnej widziany oczyma samych zainteresowanych.

W kolejnej części wyjaśnione zostały podstawowe wymagania BHP w pracy socjalnej. Czytelnik odnajdzie w tym miejscu przepisy poszczególnych aktów prawnych przybliżające przedmiotową materię oraz badania, które ją uwzględniają.

Występujące współcześnie i nasilające się rozwarstwienie społeczne może skutkować pogłębiającą się frustracją, co nie pozostaje bez wpływu na kwestię bezpieczeństwa pracy pracownika socjalnego. Stosunkowo nowym zjawiskiem jest proces migracji ludności w Europie powstały na tle konfliktów zbrojnych. Zróżnicowanie kulturowe oraz bariery językowe stanowią wyzwania dla służb społecznych wspomagających drugiego człowieka. Pracownik socjalny staje się w ten sposób milczącym strażnikiem ludzkiej godności.

Publikację należy polecić nie tylko pracownikom socjalnym, studentom wskazanego kierunku, ale również szerokiej rzeszy czytelników. Może ona stanowić nie tylko impuls do debaty o bezpieczeństwie pracy wskazanej grupy zawodowej, ale też zainicjować wprowadzanie rozwiązań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników socjalnych. Poruszona w książce problematyka jest istotna w kontekście współczesnego społeczeństwa, przede wszystkim zaś niezwykle pożądana w dyskusji o pracy socjalnej, jej specyfice i znaczeniu.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa Difin.

Komentarze „Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha” A. Dunajska, M. Boryczko, A. Grodzicka i in. (Wydawnictwo Difin) (3)

      1 + 4 = ?    
Każdy dzień pracy to dla nas wielka niewiadoma i nie sposób za każdym razem wlec ze sobą dzielnicowego tym bardziej, ze oni też maja swoje zadania i az tak bardzo chętni do wspólnych z nami wyjść nie są. A w terenie zawsze (!) na jakąś groźną i niebezpieczną niespodziankę się natkniemy : chorego psychicznie w ostrej fazie choroby, poszukiwanego kryminalistę, alkoholika, narkomana, a nawet zwykłego choleryka którego przysłowiowy sąsiad przed chwilą wyprowadził z równowagi a na nas on sobie "odbija" domniemaną krzywdę. A jeszcze jak trafimy na "pokrzywdzonego" przez miejscową władzę czy jakiegokolwiek urzędnika to klękajcie narody. Do tego na wsi hordy wałęsających się psów i lisów . A w nagrodę mamy 250 zł brutto z których musimy się co do godziny rozliczyć i o które nasze pobory zostały umniejszone abyśmy broń Boże za dużo nie zarobili....
DODAŁ: sps DNIA 02 listopada 2018 O 08:18
Rzeczywiscie, nie dba sie o bezpieczenstwo pracownikow socjalnych na zadnym poziomie. Moze jak sie wydarzy tragedia zwroci uwage na ten problem
DODAŁ: Pracownik so. DNIA 08 kwietnia 2018 O 21:50
Nie ma żadnej ochrony. nie ma wystarczającej ilości pracowników, by iść we dwójkę. Policjantów nie ma na tylu, by zapewnili wszystkim ochronę. Idziesz do ludzi i nie wiesz, czy ktoś nie jest pijany, po narkotykach czy może chory np. na schizofrenię. Nie mówiąc o "zwyczajnej przemocy".
DODAŁ: nie ma ochrony DNIA 20 września 2017 O 08:32

ZOBACZ PODOBNE

Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

29 marca 2023      TAGI:         
Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się kolejna pozycja z serii Metodyka Pracy Socjalnej. Wksiążce...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

29 marca 2023      TAGI:         
Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się kolejna pozycja z serii Metodyka Pracy Socjalnej. Wksiążce...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności

„Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi”

21 marca 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin po raz kolejny oddaje w ręce czytelnika publikację zgoła praktyczną,...»