Czytelnia      

„Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha” A. Dunajska, M. Boryczko, A. Grodzicka i in. (Wydawnictwo Difin)

Na rynku wydawniczym pojawiła się niezwykle interesująca publikacja Wydawnictwa Difin pt.: „Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha” autorstwa A. Dunajskiej, M. Boryczko, A. Grodzickiej oraz M. Krausego. Porusza ona niezwykle istotną problematykę, jaką jest bezpieczeństwo pracownika socjalnego.

Prawodawca Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz 1310) wprowadził prawne rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczenia pracy socjalnej w środowisku w asyście funkcjonariusza policji. Wskazane zmiany zainicjowały podpisanie pomiędzy Komendą Główną Policji a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dniu 3 sierpnia 2016 r. „Ogólnych zasad postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku”.

bezpieczenstwo-pracy-pracownika-socjalnegoUstawodawca gwarantuje zatem pracownikowi socjalnemu ochronę prawną przysługującą funkcjonariuszowi publicznemu. Praktyka jednakże niejednokrotnie pokazuje, że nie do końca stanowi to dostateczną ochronę przed doznawaniem przez niego przemocy ze strony klientów. Wskazany stan rzeczy zdają się potwierdzać przeprowadzone przez autorów badania.

Publikacja została podzielona przez autorów na 2 części. W pierwszej podjęta została problematyka wymagań, jakie stawia ustawodawca osobom rozpoczynającym zatrudnienie w zawodzie pracownika socjalnego, specyfiki jego pracy w placówce oraz w terenie, roli, jaką pełni, zadań, jakie realizuje oraz metod pracy. Jest to niezbędnik dla wprowadzenia w arkana zawodu.

Autorzy podejmując problematykę bezpieczeństwa pracownika socjalnego w aspekcie zjawiska przemocy, zaprezentowali przegląd dotychczasowych badań. Przedmiotowe ryzyko zdaje się być wplecione w zawód pracowników służb społecznych. Prezentacja wyników własnych badań na gruncie polskim stanowi swoiste ukoronowanie publikacji.

Autorzy zbadali wiele aspektów codziennej pracy pracowników socjalnych. Pytali m.in. o: atmosferę w miejscu pracy, warunki lokalowe, warunki samej pracy, uczestnictwo w związkach zawodowych, wspieranie pracy zespołu przez przełożonych, możliwość kierowania się z problemami do przełożonych, poczucie bezpieczeństwa w placówce i w terenie, poczucie istnienia zagrożenia ze strony klientów, zabezpieczenie pracowników socjalnych przed przemocą, agresję doświadczaną przez pracowników socjalnych oraz mobbing w miejscu pracy. Zakres uwzględnionej w badaniach problematyki oraz podsumowania sporządzone przez autorów przyczyniają się do powstania konkretnego obrazu pracy socjalnej widziany oczyma samych zainteresowanych.

W kolejnej części wyjaśnione zostały podstawowe wymagania BHP w pracy socjalnej. Czytelnik odnajdzie w tym miejscu przepisy poszczególnych aktów prawnych przybliżające przedmiotową materię oraz badania, które ją uwzględniają.

Występujące współcześnie i nasilające się rozwarstwienie społeczne może skutkować pogłębiającą się frustracją, co nie pozostaje bez wpływu na kwestię bezpieczeństwa pracy pracownika socjalnego. Stosunkowo nowym zjawiskiem jest proces migracji ludności w Europie powstały na tle konfliktów zbrojnych. Zróżnicowanie kulturowe oraz bariery językowe stanowią wyzwania dla służb społecznych wspomagających drugiego człowieka. Pracownik socjalny staje się w ten sposób milczącym strażnikiem ludzkiej godności.

Publikację należy polecić nie tylko pracownikom socjalnym, studentom wskazanego kierunku, ale również szerokiej rzeszy czytelników. Może ona stanowić nie tylko impuls do debaty o bezpieczeństwie pracy wskazanej grupy zawodowej, ale też zainicjować wprowadzanie rozwiązań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników socjalnych. Poruszona w książce problematyka jest istotna w kontekście współczesnego społeczeństwa, przede wszystkim zaś niezwykle pożądana w dyskusji o pracy socjalnej, jej specyfice i znaczeniu.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa Difin.

Komentarze (3)

      4 + 2 = ?    
Każdy dzień pracy to dla nas wielka niewiadoma i nie sposób za każdym razem wlec ze sobą dzielnicowego tym bardziej, ze oni też maja swoje zadania i az tak bardzo chętni do wspólnych z nami wyjść nie są. A w terenie zawsze (!) na jakąś groźną i niebezpieczną niespodziankę się natkniemy : chorego psychicznie w ostrej fazie choroby, poszukiwanego kryminalistę, alkoholika, narkomana, a nawet zwykłego choleryka którego przysłowiowy sąsiad przed chwilą wyprowadził z równowagi a na nas on sobie "odbija" domniemaną krzywdę. A jeszcze jak trafimy na "pokrzywdzonego" przez miejscową władzę czy jakiegokolwiek urzędnika to klękajcie narody. Do tego na wsi hordy wałęsających się psów i lisów . A w nagrodę mamy 250 zł brutto z których musimy się co do godziny rozliczyć i o które nasze pobory zostały umniejszone abyśmy broń Boże za dużo nie zarobili....
DODAŁ: sps DNIA 02 listopada 2018 O 08:18
Rzeczywiscie, nie dba sie o bezpieczenstwo pracownikow socjalnych na zadnym poziomie. Moze jak sie wydarzy tragedia zwroci uwage na ten problem
DODAŁ: Pracownik so. DNIA 08 kwietnia 2018 O 21:50
Nie ma żadnej ochrony. nie ma wystarczającej ilości pracowników, by iść we dwójkę. Policjantów nie ma na tylu, by zapewnili wszystkim ochronę. Idziesz do ludzi i nie wiesz, czy ktoś nie jest pijany, po narkotykach czy może chory np. na schizofrenię. Nie mówiąc o "zwyczajnej przemocy".
DODAŁ: nie ma ochrony DNIA 20 września 2017 O 08:32

ZOBACZ PODOBNE

Praca socjalna w środowisku lokalnym

„Praca socjalna w środowisku lokalnym” (Wydawnictwo Difin)

29 maja 2020      TAGI:         
Stosunkowo niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja „Praca socjalna...»
„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna"

„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

23 marca 2020      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika niezwykle interesującą publikację autorstwa...»

„Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

14 lipca 2020     
Wydawnictwo Difin wprowadziło na rynek wydawniczy publikację autorstwa P. Bronowskiego,...»
„RODO przewodnik ze wzorami” - recenzja

„RODO przewodnik ze wzorami”, red. Maciej Gawroński (Wydawnictwo Wolters Kluwer)

18 lutego 2020      TAGI:      
Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia...»
Domy pomocy społecznej

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

12 lipca 2021      TAGI:         
Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy...»