Newsy         

Zmiany w finansowaniu środowiskowych domów samopomocy

W 2019 r. nastąpiła zmiana w zakresie finansowania środowiskowych domów samopomocy, to wzrost o 38% w porównaniu do roku 2016.
• W 2015 – poziom dotacji na 1 uczestnika nie niższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej w każdym województwie.
• W roku 2016 i 2017 poziom dotacji wynosił co najmniej 200% kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej (tj.1268 zł).
• W 2018 – dotacja wynosiła 230% (1458 zł). W październiku 2018 roku zostały zweryfikowane kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. W związku z tym od października 2018 r kwota dotacji wynosiła już 1612,30zł.
• W 2019 – dotacja wynosi nie mniej niż 250% kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej, czyli 1 752,50zł na jednego uczestnika dla wszystkich województw. Środki na bieżące finansowanie środowiskowych domów samopomocy planowane są w budżetach wojewodów. Natomiast wojewoda określa także sposób finansowania i ustala wysokość dotacji dla każdej jednostki.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/finansowanie-ds-w-2019-roku?utm_source=Redlink.pl&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20MRPiPS%20%2027.02%20-%2005.03.%202019%20r.

Komentarze Zmiany w finansowaniu środowiskowych domów samopomocy (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w Kodeksie pracy na progu

Zmiany w Kodeksie pracy na progu

13 marca 2023      TAGI:      
Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja Kodeksu pracy. Ustawa wprowadza wiele zmian...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»
Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

23 lutego 2023      TAGI:      
W dniu 20 lutego prezydent podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy...»
Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

12 stycznia 2023      TAGI:      
Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

NOWOŚĆ! Bezpłatne studia podyplomowe na Uczelni Korczaka: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

17 lutego 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka zaprasza kadrę kierowniczą instytucji pomocy społecznej do rekrutacji...»