Newsy         

Zmiany w finansowaniu środowiskowych domów samopomocy

W 2019 r. nastąpiła zmiana w zakresie finansowania środowiskowych domów samopomocy, to wzrost o 38% w porównaniu do roku 2016.
• W 2015 – poziom dotacji na 1 uczestnika nie niższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej w każdym województwie.
• W roku 2016 i 2017 poziom dotacji wynosił co najmniej 200% kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej (tj.1268 zł).
• W 2018 – dotacja wynosiła 230% (1458 zł). W październiku 2018 roku zostały zweryfikowane kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. W związku z tym od października 2018 r kwota dotacji wynosiła już 1612,30zł.
• W 2019 – dotacja wynosi nie mniej niż 250% kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej, czyli 1 752,50zł na jednego uczestnika dla wszystkich województw. Środki na bieżące finansowanie środowiskowych domów samopomocy planowane są w budżetach wojewodów. Natomiast wojewoda określa także sposób finansowania i ustala wysokość dotacji dla każdej jednostki.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/finansowanie-ds-w-2019-roku?utm_source=Redlink.pl&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20MRPiPS%20%2027.02%20-%2005.03.%202019%20r.

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

19 stycznia 2018      TAGI:      
W dniu 18 stycznia 2018r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. ozmianie...»

Będą zmiany w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

08 czerwca 2018      TAGI:      
Ministerstwo zapowiedziało wprowadzenie tzw. „pakietu alimentacyjnego”, który...»

Będą zmiany w Krajowym Funduszu Szkoleniowym

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o zmianach, jakie...»

Czy będą zmiany w świadczeniach rodzinnych?

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych...»

Nadchodzą rewolucyjne zmiany w sprawie alimentów

24 grudnia 2018      TAGI:         
Prezydent RP w dniu 20 grudnia 2018 r. podpisał ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. ozmianie...»