Newsy         

Zmiany w finansowaniu środowiskowych domów samopomocy

W 2019 r. nastąpiła zmiana w zakresie finansowania środowiskowych domów samopomocy, to wzrost o 38% w porównaniu do roku 2016.
• W 2015 – poziom dotacji na 1 uczestnika nie niższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej w każdym województwie.
• W roku 2016 i 2017 poziom dotacji wynosił co najmniej 200% kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej (tj.1268 zł).
• W 2018 – dotacja wynosiła 230% (1458 zł). W październiku 2018 roku zostały zweryfikowane kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. W związku z tym od października 2018 r kwota dotacji wynosiła już 1612,30zł.
• W 2019 – dotacja wynosi nie mniej niż 250% kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej, czyli 1 752,50zł na jednego uczestnika dla wszystkich województw. Środki na bieżące finansowanie środowiskowych domów samopomocy planowane są w budżetach wojewodów. Natomiast wojewoda określa także sposób finansowania i ustala wysokość dotacji dla każdej jednostki.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/finansowanie-ds-w-2019-roku?utm_source=Redlink.pl&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20MRPiPS%20%2027.02%20-%2005.03.%202019%20r.

Komentarze (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Z dniem 11 grudnia 2018 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 7 września 2007r.opomocy...»

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach...»

Będą zmiany w ustawach z obszaru „wsparcia rodziny”

21 maja 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji...»

Zmiany w systemie pieczy zastępczej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało nowelizacje ustawy...»

Zmiany w świadczeniu wychowawczym czekają na podpis prezydenta

13 maja 2019      TAGI:         
Na posiedzeniu sejmu w dniu 26.04.2019 r. została uchwalona nowelizacja program „Rodzina...»