Newsy         

500+ na nowych zasadach. Co się zmieniło? Terminy, wnioski, kryteria

bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

2. Rodzice nowo narodzonego dziecka będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeśli zdążą zrobić to w tym czasie, 500+ zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin. Dotychczas świadczenie przyznawane było dopiero od miesiąca, w którym rodzice złożyli wniosek.

3. Samotnie wychowujący dziecko rodzic nie będzie już musiał dostarczać dokumentów, potwierdzających wystąpienie o alimenty do ojca lub matki dziecka.

4. Prawo do 500 zł zyskały również dzieci przebywające np. w domu dziecka. „Na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej (…) na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego”.

5. Decyzja w sprawie przyznania (bądź nie) świadczenia wychowawczego, zostanie automatycznie przekazana za pomocą drogi elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail. Odpowiedź będzie można także odebrać osobiście, jednak nieodebranie wspomnianej decyzji nie wstrzyma wypłaty świadczenia. W ten sposób Ministerstwo uprościło procedury.

6. Przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Wychodząc naprzeciw samorządom, Ministerstwo przygotowało podręcznik samorządowca mający na celu ułatwić realizacji przewidzianych w/w ustawa zadań, rozwiewając wiele wątpliwości.
PRZECZYTAJ PODRĘCZNIK

Duże zainteresowanie wskazanym programem już pierwszego dnia skutkowało powstaniem przejściowych trudności w składaniu wniosków drogą elektroniczną. Jak podkreśliło Ministerstwo w swoim komunikacie:

„W związku z dużą liczbą składanych wniosków przez portal Emp@tia może wystąpić chwilowe spowolnienie w składaniu wniosków. Skala zainteresowania programem jest wyjątkowo duża. Złożono już 400 tys. wniosków, w ub. roku złożono 160 tys. pierwszego dnia. Prace serwisowe prowadzone są na bieżąco”.

Przypominamy jednocześnie, że wnioski można składać online z wykorzystaniem platformy Emp@tia, bankowości elektronicznej oraz PUE ZUS.

Szybsze złożenie wniosku o w/w świadczenie skutkuje wcześniejszą wypłatą świadczenia. Jak informuje Ministerstwo, pierwsze świadczenia już zostały wypłacone, co można oceniać w kategoriach pełnego sukcesu samorządu, który tak sprawnie je wypłacił.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski w formie papierowej przyjmowane będą dopiero od 1 sierpnia. Same wnioski udostępniane są przez organ wypłacający świadczenie. Wnioski należy składać we właściwym miejscowo organie ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Przypominamy, że aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca, rodzic dziecka musi złożyć wniosek do 30 września 2019 r.

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze

Komentarze 500+ na nowych zasadach. Co się zmieniło? Terminy, wnioski, kryteria (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Osoba czasowo wykonująca obowiązku kierownika GOPS również musi spełniać kryteria przewidziane dla kierownika jednostki

Osoba czasowo wykonująca obowiązku kierownika GOPS również musi spełniać kryteria przewidziane dla kierownika jednostki

10 listopada 2023      TAGI:         
Naczelny Sąd Administracyjny na kanwie orzeczenia z dnia 20 października 2023 r.wsprawie...»
“Cyberbezpieczny Samorząd”

„Cyberbezpieczny Samorząd” – wciąż można składać wnioski

24 listopada 2023      TAGI:      
Ministerstwo poinformowało o wprowadzeniu szeregu zmian do programu „Cyberbezpieczny...»
Będą nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Będą nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

23 maja 2024      TAGI:      
Ministerstwo poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów propozycji zmiany kwot...»

NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

12 września 2023      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w kilku podmiotach zajmujących się...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Mixonek1 » 20 lipca 2024, 23:09

Akcesoria termoaktywne idealne na prezent

raffas » 20 lipca 2024, 12:28

dodatek samotna matka

oiranda » 19 lipca 2024, 20:36

Erotyczne Spotkania