Newsy         

500+ na nowych zasadach. Co się zmieniło? Terminy, wnioski, kryteria

bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

2. Rodzice nowo narodzonego dziecka będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeśli zdążą zrobić to w tym czasie, 500+ zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin. Dotychczas świadczenie przyznawane było dopiero od miesiąca, w którym rodzice złożyli wniosek.

3. Samotnie wychowujący dziecko rodzic nie będzie już musiał dostarczać dokumentów, potwierdzających wystąpienie o alimenty do ojca lub matki dziecka.

4. Prawo do 500 zł zyskały również dzieci przebywające np. w domu dziecka. „Na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej (…) na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego”.

5. Decyzja w sprawie przyznania (bądź nie) świadczenia wychowawczego, zostanie automatycznie przekazana za pomocą drogi elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail. Odpowiedź będzie można także odebrać osobiście, jednak nieodebranie wspomnianej decyzji nie wstrzyma wypłaty świadczenia. W ten sposób Ministerstwo uprościło procedury.

6. Przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Wychodząc naprzeciw samorządom, Ministerstwo przygotowało podręcznik samorządowca mający na celu ułatwić realizacji przewidzianych w/w ustawa zadań, rozwiewając wiele wątpliwości.
PRZECZYTAJ PODRĘCZNIK

Duże zainteresowanie wskazanym programem już pierwszego dnia skutkowało powstaniem przejściowych trudności w składaniu wniosków drogą elektroniczną. Jak podkreśliło Ministerstwo w swoim komunikacie:

„W związku z dużą liczbą składanych wniosków przez portal [email protected] może wystąpić chwilowe spowolnienie w składaniu wniosków. Skala zainteresowania programem jest wyjątkowo duża. Złożono już 400 tys. wniosków, w ub. roku złożono 160 tys. pierwszego dnia. Prace serwisowe prowadzone są na bieżąco”.

Przypominamy jednocześnie, że wnioski można składać online z wykorzystaniem platformy [email protected], bankowości elektronicznej oraz PUE ZUS.

Szybsze złożenie wniosku o w/w świadczenie skutkuje wcześniejszą wypłatą świadczenia. Jak informuje Ministerstwo, pierwsze świadczenia już zostały wypłacone, co można oceniać w kategoriach pełnego sukcesu samorządu, który tak sprawnie je wypłacił.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski w formie papierowej przyjmowane będą dopiero od 1 sierpnia. Same wnioski udostępniane są przez organ wypłacający świadczenie. Wnioski należy składać we właściwym miejscowo organie ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Przypominamy, że aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca, rodzic dziecka musi złożyć wniosek do 30 września 2019 r.

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze

Komentarze 500+ na nowych zasadach. Co się zmieniło? Terminy, wnioski, kryteria (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Dobry Start”

Od 1 lipca znów można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”

18 lipca 2022      TAGI:      
Już od 1 lipca można składać wnioski o 300+ na rok szkolny 2022/2023. Wnioski...»
Federacja o nowych zadaniach asystenta rodziny

Federacja o nowych zadaniach asystenta rodziny

Nie tak dawno informowaliśmy na łamach portalu o projektowanych zmianach do ustawy...»
500+ a nowy okres świadczeniowy

500+ a nowy okres świadczeniowy

25 stycznia 2023      TAGI:         
Od 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy...»

Nabór na studia z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej znów otwarty!

24 stycznia 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, ponownie prowadzi nabór...»
Stan zagrożenia epidemiologicznego nada trwa

Stan zagrożenia epidemicznego nada trwa

23 stycznia 2023      TAGI:      
W dniu 23.12.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16grudnia...»