Newsy         

500+ na nowych zasadach. Co się zmieniło? Terminy, wnioski, kryteria

Od 1 lipca 2019 r. rozpoczęło się składanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w formie elektronicznej. Nowelizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła rewolucyjne zmiany w dotychczasowej wypłacie w/w świadczeń. Oto najważniejsze zmiany:

1. Od 1 lipca br. przedmiotowe świadczenia przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

2. Rodzice nowo narodzonego dziecka będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeśli zdążą zrobić to w tym czasie, 500+ zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin. Dotychczas świadczenie przyznawane było dopiero od miesiąca, w którym rodzice złożyli wniosek.

3. Samotnie wychowujący dziecko rodzic nie będzie już musiał dostarczać dokumentów, potwierdzających wystąpienie o alimenty do ojca lub matki dziecka.

4. Prawo do 500 zł zyskały również dzieci przebywające np. w domu dziecka. „Na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej (…) na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego”.

5. Decyzja w sprawie przyznania (bądź nie) świadczenia wychowawczego, zostanie automatycznie przekazana za pomocą drogi elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail. Odpowiedź będzie można także odebrać osobiście, jednak nieodebranie wspomnianej decyzji nie wstrzyma wypłaty świadczenia. W ten sposób Ministerstwo uprościło procedury.

6. Przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Wychodząc naprzeciw samorządom, Ministerstwo przygotowało podręcznik samorządowca mający na celu ułatwić realizacji przewidzianych w/w ustawa zadań, rozwiewając wiele wątpliwości.
PRZECZYTAJ PODRĘCZNIK

Duże zainteresowanie wskazanym programem już pierwszego dnia skutkowało powstaniem przejściowych trudności w składaniu wniosków drogą elektroniczną. Jak podkreśliło Ministerstwo w swoim komunikacie:

„W związku z dużą liczbą składanych wniosków przez portal [email protected] może wystąpić chwilowe spowolnienie w składaniu wniosków. Skala zainteresowania programem jest wyjątkowo duża. Złożono już 400 tys. wniosków, w ub. roku złożono 160 tys. pierwszego dnia. Prace serwisowe prowadzone są na bieżąco”.

Przypominamy jednocześnie, że wnioski można składać online z wykorzystaniem platformy [email protected], bankowości elektronicznej oraz PUE ZUS.

Szybsze złożenie wniosku o w/w świadczenie skutkuje wcześniejszą wypłatą świadczenia. Jak informuje Ministerstwo, pierwsze świadczenia już zostały wypłacone, co można oceniać w kategoriach pełnego sukcesu samorządu, który tak sprawnie je wypłacił.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski w formie papierowej przyjmowane będą dopiero od 1 sierpnia. Same wnioski udostępniane są przez organ wypłacający świadczenie. Wnioski należy składać we właściwym miejscowo organie ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Przypominamy, że aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca, rodzic dziecka musi złożyć wniosek do 30 września 2019 r.

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenia wyrównawcze dla osób represjonowanych

Świadczenia wyrównawcze dla osób represjonowanych. Można już składać wnioski

15 października 2020      TAGI:      
Od 15 października br. osoba mająca status działacza opozycji antykomunistycznej...»
Program „Maluch+”

„Maluch+” – znamy wyniki konkursu. Powstanie 817 nowych placówek dla najmłodszych!

27 stycznia 2020      TAGI:   
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła już wyniki konkursu na dofinansowanie...»
Niepełnosprawni - dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dostępne online!

27 stycznia 2020      TAGI:         
Od stycznia przez Internet można składać wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych...»
Osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski online o dofinansowanie

System SOW dla niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie można składać online

23 marca 2020      TAGI:         
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dąży do tworzenia warunków...»
Od 1 lutego można już składać wnioski o 500+

Od 1 lutego można już składać wnioski o 500+

20 stycznia 2021      TAGI:         
Z dniem 1 lutego 2021 r. można już składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie...»
Hyundai » 16 kwietnia 2021, 20:16

Zasilek pielegnacyjny

malgorzata2021 » 16 kwietnia 2021, 17:39

bezdomny

Aisab48 » 16 kwietnia 2021, 15:01

Obliczenie potrącenia - komornik