Newsy         

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

Występujące zjawiska atmosferyczne poczyniły w ostatnich dniach wiele szkód w gospodarstwach domowych. Rodziny jak również osoby samotnie gospodarujące, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (tj. budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) oraz znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych, mogą zwrócić się do właściwych terytorialnie ośrodków pomocy społecznej o stosowną pomoc.

Poszkodowani mogą ubiegać się o wsparcie w kwocie do 6 tysięcy zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).

Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego

Wnioskodawcy mogą również ubiegać się o moc na remont budynku albo lokalu mieszkalnego do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych, ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych).

Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku na odbudowę budynku albo lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych. Warunkiem ubiegania się o w/w wsparcie jest legitymowanie się decyzją o nakazie rozbiórki budynku oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Inne możliwe formy pomocy, o jakie można się starać w OPS, wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. :
– Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania
– Praca socjalna
– Poradnictwo specjalistyczne
– Wsparcia w formie interwencji kryzysowej
– Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-dla-osob-poszkodowanych-w-wyniku-nawalnic

Komentarze (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

24 maja 2019      TAGI:         
Ministerstwo zapowiedziało, że każda poszkodowana osoba może zgłosić się do właściwego...»

Minister apeluje do wojewodów o monitorowanie sytuacji rodzin poszkodowanych

29 maja 2019      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaniepokojona sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną...»
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 a COVID-19

21 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dokonało zmiany dotychczasowych wytycznych...»

Pomoc państwa osobom z zaburzeniami psychicznymi. Kontrola NIK obnażyła newralgiczne kwestie

29 października 2019      TAGI:         
Najwyższa Izba Kontroli pochyliła się nad kwestią pomocy państwa dla osób z zaburzeniami...»
NIK skontrolowała pomoc udzielaną osobom ubogim

NIK skontrolowała pomoc udzielaną osobom ubogim

15 lipca 2020      TAGI:         
NIK w latach 2015-2018 dokonywała kontroli Gmin w zakresie udzielanej pomocy osobom...»
Ernesto » 29 września 2020, 20:15

Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Yvonne99 » 29 września 2020, 18:24

CÓRKA CZY W SKŁAD RODZINY

zośka_ops » 29 września 2020, 18:07

zasiłek stały, a UP

abin » 29 września 2020, 17:54

Portal prawny-księgowy

Zosia15 » 29 września 2020, 15:48

Zgon