Newsy         

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

Występujące zjawiska atmosferyczne poczyniły w ostatnich dniach wiele szkód w gospodarstwach domowych. Rodziny jak również osoby samotnie gospodarujące, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (tj. budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) oraz znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych, mogą zwrócić się do właściwych terytorialnie ośrodków pomocy społecznej o stosowną pomoc.

Poszkodowani mogą ubiegać się o wsparcie w kwocie do 6 tysięcy zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).

Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego

Wnioskodawcy mogą również ubiegać się o moc na remont budynku albo lokalu mieszkalnego do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych, ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych).

Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku na odbudowę budynku albo lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych. Warunkiem ubiegania się o w/w wsparcie jest legitymowanie się decyzją o nakazie rozbiórki budynku oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Inne możliwe formy pomocy, o jakie można się starać w OPS, wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. :
– Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania
– Praca socjalna
– Poradnictwo specjalistyczne
– Wsparcia w formie interwencji kryzysowej
– Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-dla-osob-poszkodowanych-w-wyniku-nawalnic

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Na pomoc osobom bezdomnym. Ministerstwo ogłosiło konkurs

Na pomoc osobom bezdomnym. Ministerstwo ogłosiło konkurs

24 września 2020      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków w konkursie „Pokonać Bezdomność. Program...»
Pomoc społeczna w obliczu koronawirusa

Pomoc społeczna w obliczu koronawirusa. Minister apeluje o ostrożność i zdrowy rozsądek

10 marca 2020      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaapelowała do samorządów o zachowanie...»
Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa a pomoc społeczna

02 kwietnia 2020      TAGI:         
W dniu 31 marca 2020 została opublikowana ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie...»
Minister apeluje o pomoc osobom bezdomnym

Minister apeluje o pomoc osobom bezdomnym

09 listopada 2020      TAGI:         
Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaapelowała do wojewodów o zintensyfikowanie...»
Wsparcie dla pracowników pomocy społecznej

Pomoc społeczna – wsparcie dla pracowników

20 kwietnia 2020      TAGI:         
Ogłoszony stan epidemii skutkował wprowadzeniem wielu zmian nie tylko mentalnych,...»