Czytelnia         

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy społecznej i wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niesie ze sobą ich funkcjonowanie i organizacja pracy w DPS, wydawnictwo Difin przygotowało kompleksowe opracowanie prawnych aspektów działania tych placówek.

Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest trzecim wydaniem książki, która po raz pierwszy ukazała się przeszło dziewięć lat temu. Okres, jaki upłynął od wydania ostatniej aktualizacji niniejszej pozycji w 2016 r., był czasem dynamicznych zmian w przepisach prawnych regulujących analizowaną materię, co musiało znaleźć odzwierciedlenie w treści przygotowywanego kolejnego wydania książki. Nie sposób również było nie uwzględnić w trzecim wydaniu publikacji zmian w przepisach związanych z organizacją i funkcjonowaniem domów opieki społecznej, wprowadzonych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Opracowanie omawia w szczególności:

– tworzenie i rejestrację DPS
– potrzeby bytowe w DPS
– realizację zadań opiekuńczych i potrzeb wspomagających w DPS
– zapewnienie świadczeń zdrowotnych w DPS
– personel i wolontariat w DPS
– dokumentowanie działalności DPS oraz nadzór i kontrolę DPS.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

Komentarze „Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin) (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

29 marca 2023      TAGI:         
Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się kolejna pozycja z serii Metodyka Pracy Socjalnej. Wksiążce...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

29 marca 2023      TAGI:         
Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się kolejna pozycja z serii Metodyka Pracy Socjalnej. Wksiążce...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności

„Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi”

21 marca 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin po raz kolejny oddaje w ręce czytelnika publikację zgoła praktyczną,...»