Czytelnia         

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy społecznej i wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niesie ze sobą ich funkcjonowanie i organizacja pracy w DPS, wydawnictwo Difin przygotowało kompleksowe opracowanie prawnych aspektów działania tych placówek.

Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest trzecim wydaniem książki, która po raz pierwszy ukazała się przeszło dziewięć lat temu. Okres, jaki upłynął od wydania ostatniej aktualizacji niniejszej pozycji w 2016 r., był czasem dynamicznych zmian w przepisach prawnych regulujących analizowaną materię, co musiało znaleźć odzwierciedlenie w treści przygotowywanego kolejnego wydania książki. Nie sposób również było nie uwzględnić w trzecim wydaniu publikacji zmian w przepisach związanych z organizacją i funkcjonowaniem domów opieki społecznej, wprowadzonych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Opracowanie omawia w szczególności:

– tworzenie i rejestrację DPS
– potrzeby bytowe w DPS
– realizację zadań opiekuńczych i potrzeb wspomagających w DPS
– zapewnienie świadczeń zdrowotnych w DPS
– personel i wolontariat w DPS
– dokumentowanie działalności DPS oraz nadzór i kontrolę DPS.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

Komentarze (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna"

„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

23 marca 2020      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika niezwykle interesującą publikację autorstwa...»
„RODO przewodnik ze wzorami” - recenzja

„RODO przewodnik ze wzorami”, red. Maciej Gawroński (Wydawnictwo Wolters Kluwer)

18 lutego 2020      TAGI:      
Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia...»
Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna

„Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna” (Wydawnictwo Difin)

02 listopada 2020      TAGI:         
Wydawałoby się, że o rodzinie napisano już wszystko. I. Krasiejko w publikacji „Rodzina...»

„Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

14 lipca 2020     
Wydawnictwo Difin wprowadziło na rynek wydawniczy publikację autorstwa P. Bronowskiego,...»
Praca socjalna w środowisku lokalnym

„Praca socjalna w środowisku lokalnym” (Wydawnictwo Difin)

29 maja 2020      TAGI:         
Stosunkowo niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja „Praca socjalna...»