Newsy         

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Już niedługo rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej,
4. podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia, w tym w szczególności POZ.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 95 %.
Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi 5 %.

Wnioski można składać od 30 września do 22 października.

Źródło:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2765-8-1-zwiekszenie-dostepu-do-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-nabor-nr-rppk-08-03-00-ip-01-18-060-21

Komentarze Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS) w ramach EFS+ finansowane z nowej perspektywy 2021-2027” – bezpłatny webinar

15 czerwca 2023      TAGI:         
Zapraszamy na bezpłatny webinar pt. „Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych...»

Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej

23 sierpnia 2023     
6 września 2023 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie...»
Już 5.10 bezpłatny webinar: Zostań liderem rozwoju usług społecznych

Już 5.10 bezpłatny webinar: Zostań liderem rozwoju usług społecznych

02 października 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, zaprasza do udziału...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne studia podyplomowe: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

09 marca 2023      TAGI:         
Zapraszamy kadrę kierowniczą i zarządzającą instytucji pomocy społecznej z regionów...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

NOWOŚĆ! Bezpłatne studia podyplomowe na Uczelni Korczaka: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

17 lutego 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka zaprasza kadrę kierowniczą instytucji pomocy społecznej do rekrutacji...»