Newsy         

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Już niedługo rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej,
4. podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia, w tym w szczególności POZ.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 95 %.
Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi 5 %.

Wnioski można składać od 30 września do 22 października.

Źródło:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2765-8-1-zwiekszenie-dostepu-do-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-nabor-nr-rppk-08-03-00-ip-01-18-060-21

Komentarze Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmniejszenie liczby godzin usług opiekuńczych

Zmniejszenie liczby godzin usług opiekuńczych

06 maja 2022      TAGI:      
Zmiana liczby przyznanych godzin usług opiekuńczych wymaga rzetelnego pochylenia się...»

Włącznik Innowacji Społecznych

29 listopada 2022      TAGI:   
Inkubatory innowacji to wyjątkowe przestrzenie, gdzie wsparcie znajdują Ci, którzy...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne studia podyplomowe: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

09 marca 2023      TAGI:         
Zapraszamy kadrę kierowniczą i zarządzającą instytucji pomocy społecznej z regionów...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

NOWOŚĆ! Bezpłatne studia podyplomowe na Uczelni Korczaka: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

17 lutego 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka zaprasza kadrę kierowniczą instytucji pomocy społecznej do rekrutacji...»

Specjalista ds. pracy socjalnej – oferta pracy

06 czerwca 2023      TAGI:         
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem badawczym nadzorowanym...»