Newsy         

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej

Rząd przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zakłada ona wzrost wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka do 4100 zł miesięcznie z dotychczasowego 2168,76 zł. Z kolei w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego do kwoty 5084 zł. Same wynagrodzenia będą podlegały także waloryzacji według wskaźnika inflacji.

Nowelizacja zakłada również, że tworzenie nowych domów dziecka będzie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą wojewody oraz po zaciągnięciu opinii Rzecznika Praw Obywatelskich.

Krokiem w dobrą stronę wydaje się też możliwość jednokrotnego powrotu do dotychczasowej formy pieczy zastępczej. Przepis ma być swoistą szansą dla wychowanków, którzy po osiągnięciu pełnoletności podjęli pochopną decyzję dotyczącą samodzielnego życia.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/sejm-przyjal-nowelizacje-ustawe-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej

Komentarze Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej (1)

      4 + 4 = ?    
Musimy być albo bardzo bogatym krajem albo bardzo rozrzutnym, skoro stać nas na likwidowanie czegoś, co działa i za ciękie pieniądze zostało utworzone. Tymczasem u każdego organizatora codziennie stos pytań o miejsce w pieczy z całej Polski.
DODAŁ: deinstytucjonalizacja DNIA 20 września 2022 O 15:15

ZOBACZ PODOBNE

Nowy test jednolity ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Nowy test jednolity ustawy o wychowaniu w trzeźwości

16 października 2023      TAGI:      
W dniu 6.10.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Oszustwo na nadpłacony podatek

E-doręczenia w jednostkach samorządu terytorialnego coraz bliżej

31 października 2023      TAGI:         
Z dniem 10 grudnia 2023 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania e-Doręczeń przez...»
Nowy tekst jednolity ustawy o świadczeniach rodzinnych

Nowy tekst jednolity ustawy o świadczeniach rodzinnych

W dniu 7 marca 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

03 listopada 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»