Newsy   

Pracownik socjalny okiem sądu

Na kanwie zapadających orzeczeń sądów administracyjnych bardzo mocno artykułowana jest pozycja pracownika socjalnego jako funkcjonariusza publicznego.

Z jednej strony pracownicy socjalni są urzędnikami samorządowymi, którzy mają wykonywać zadania na rzecz członków wspólnoty, a dodatkowo są osobami, które wykonują szczególny zawód, z drugiej pełnią szczególną funkcję, ponieważ zgodnie z zasadami etyki pracownika socjalnego:

„Pracownik zobowiązany jest do poszanowania godności klienta i jego prawa do samostanowienia. Pracownik jest zobowiązany do równego traktowania klientów bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, stan zdrowia, rasę, kolor skóry oraz inne preferencje i cechy osobiste. Pracownik zobowiązany jest wykazać zaangażowanie na rzecz wszechstronnej pomocy klientowi w rozwiązywaniu jego trudności życiowych oraz wykorzystać w tym celu swoją wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje, a także pracownik powinien – stosownie do możliwości klienta – wzmacniać jego wysiłki na rzecz życiowego usamodzielnienia”.

W przypadku pracownika socjalnego nie można mówić o wykonywaniu zadań w sposób standardowy, lecz związane jest to z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania czy pobytu osób ubiegających się o świadczenia (II SA/Gl 1346/23 – Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-12-13).

Specyfika wykonywanego zawodu nie tylko wymaga od pracownika socjalnego całego spektrum kompetencji w celu wszechstronnej pomocy klientowi w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, ale przede wszystkim dużego zaangażowania, które nie zawsze przynosi współmierne efekty.

Źródło:

https://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-gl-1346-23/2db33f3/4.html

Komentarze Pracownik socjalny okiem sądu (3)

      2 + 5 = ?    
Jak to kiedyś powiedziała pani minister zawód pracownika socjalnego to misja.......
DODAŁ: gops DNIA 25 stycznia 2024 O 07:45
I najlepiej za najniższą krajową.
DODAŁ: Sad DNIA 23 stycznia 2024 O 10:18
A wszystko to za najniższą krajową
DODAŁ: Pracownik łopieki DNIA 22 stycznia 2024 O 11:48

ZOBACZ PODOBNE

Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Prace domowe okiem rozporządzenia

Prace domowe okiem rozporządzenia

30 stycznia 2024      TAGI:      
Trwają konsultacje dot. rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie...»
Pracownik musi znać powody

Pracownik musi znać powody….

09 października 2023      TAGI:      
Analiza orzecznictwa dokonana przez Sąd Najwyższy na kanwie postanowienia z dnia 3...»
Zastrzeganie numeru PESEL okiem Ministerstwa

Zastrzeganie numeru PESEL okiem Ministerstwa

26 lutego 2024      TAGI:         
Ministerstwo Cyfryzacji, wychodząc naprzeciw potrzebom obywateli, opublikowało informację...»
Szczególnie uzasadniony przypadek okiem NSA

Szczególnie uzasadniony przypadek okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:      
Zgodnie z art. 41 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.z2023r.poz....»
Ag@@ » 26 lutego 2024, 18:53

Leasing finansowy/operacyjny

TomekM » 26 lutego 2024, 18:03

AOON - KOREKTA, FP

Renia C » 26 lutego 2024, 16:38

ważność orzeczenia

alaaa » 26 lutego 2024, 16:22

976 -wzajemne wyłączenia