Newsy      

Szczególnie uzasadniony przypadek okiem NSA

Zgodnie z art. 41 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Przesłanki przyznania wskazanej w przepisie formy pomocy są nieostre. Z pomocą przychodzi analiza orzecznictwa Naczelnego Sadu Administracyjnego. NSA wywiódł z jego treści, że wskazany w przepisie szczególnie uzasadniony przypadek to sytuacja życiowa osoby lub rodziny, która ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że tak dotkliwe w skutkach lub tak daleko ingerujące w plany życiowe zdarzenia nie należą do zdarzeń codziennych. Są to zatem zdarzenia występujące zupełnie okazjonalnie, wymagające wielu niefortunnych zbiegów wydarzeń, wykraczające poza możliwości ludzkiej zapobiegliwości. Zatem świadczenie przyznawane na podstawie ww. przepisu ma charakter szczególny, wyjątkowy, związany z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności.

Nadto świadczenie to przyznawane jest na zasadzie uznania administracyjnego, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie „może być przyznany”. Wobec tego, nawet w przypadku ziszczenia się ustawowych przesłanek, organ administracji nie jest zobligowany do przyznania wnioskowanego świadczenia (Wyrok NSA z 28.12.2023 r., I OSK 2004/22,)

Źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AB31545AFC

Komentarze Szczególnie uzasadniony przypadek okiem NSA (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zastrzeganie numeru PESEL okiem Ministerstwa

Zastrzeganie numeru PESEL okiem Ministerstwa

26 lutego 2024      TAGI:         
Ministerstwo Cyfryzacji, wychodząc naprzeciw potrzebom obywateli, opublikowało informację...»
Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:         
Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...»
Prace domowe okiem rozporządzenia

Prace domowe okiem rozporządzenia

30 stycznia 2024      TAGI:      
Trwają konsultacje dot. rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie...»
Pracownik socjalny okiem sądu

Pracownik socjalny okiem sądu

22 stycznia 2024      TAGI:   
Na kanwie zapadających orzeczeń sądów administracyjnych bardzo mocno artykułowana...»
NIK o ochronie danych w samorządach

NIK o ochronie danych w samorządach

26 lutego 2024      TAGI:         
NIK dokonała kontroli w kilku jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia...»
Ag@@ » 26 lutego 2024, 18:53

Leasing finansowy/operacyjny

TomekM » 26 lutego 2024, 18:03

AOON - KOREKTA, FP

Renia C » 26 lutego 2024, 16:38

ważność orzeczenia

alaaa » 26 lutego 2024, 16:22

976 -wzajemne wyłączenia