Posiłek w szkole i w domu

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Posiłek w szkole i w domu

Posiłek w szkole i w domu

W dniu 23 sierpnia 2023 r. została opublikowana w Monitorze Polskim Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego... »
Posiłek w szkole i w domu z nowymi kryteriami

Posiłek w szkole i w domu z nowymi kryteriami

W dniu 30.12.2022 r. została opublikowana uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego... »
NIK a „Posiłek w szkole i w domu”

NIK a „Posiłek w szkole i w domu”

NIK dokonała kontroli realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu", który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów w 2018 r, zastępując dotychczasowy... »
Posiłek w szkole i w domu

Program „Posiłek w szkole i w domu” a zdalna nauka

Tytułowy program „Posiłek w szkole i w domu” stanowi jedną z form wsparcia oferowaną przez ustawodawcę. Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia... »

Nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” od przyszłego roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego... »
dodatek 250 PLN    e-doręczenia    animacja lokalna    odpady    resocjalizacja nieletnich    danina solidarnościowa    ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym    GOPS