Newsy         

NIK a „Posiłek w szkole i w domu”

NIK dokonała kontroli realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów w 2018 r, zastępując dotychczasowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Program opiera się o realizację trzech modułów. Celem pierwszych dwóch jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych (osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych).

Wsparcie następuje w jednej z trzech form, tj. posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Ostatni z modułów zakłada doposażenie stołówek lub jadalni w szkołach.

Jak ustaliła NIK, w okresie objętym kontrolą część osób nie otrzymała pomocy w ramach programu, pomimo spełnienia wymaganych kryteriów. NIK podnosi, że przyczyny nieobjęcia pomocą tych osób nie leżały po stronie organów publicznych. Jak ustalono, większość z nich wykazywała niechęć do korzystania z takiej formy pomocy (jak podkreślono, były osoby, które nie zgadzały się na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego albo nie zgłaszały się do jadłodajni po posiłek).

Odnosząc się do modułu 3, NIK negatywnie oceniła sposób, w jaki właściwy minister monitorował działania oraz oceniał ich efekty. Jego działania sprowadzały się przede wszystkim do analizowania sprawozdań za lata 2019-2020. Jednocześnie szef resortu edukacji nie dokonywał wymaganej ewaluacji modułu 3 programu oraz nie analizował uwag zgłaszanych przez wojewodów.

W wyniku kontroli NIK sformułowano następujące wnioski:

Do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
• o podjęcie działań umożliwiających terminowe przekazywanie wojewodom środków z rezerwy celowej na pokrycie kosztów realizacji modułów 1 i 2 programu.

Do Ministra Edukacji i Nauki
• o zapewnienie skutecznego monitoringu modułu 3 programu, w tym poprzez coroczną ewaluację uwzględniającą analizę zgłoszonych problemów i barier;
• o zapewnienie jednolitej prezentacji i porównywalności danych wykazywanych w sprawozdaniach z realizacji zadań w ramach modułu 3 programu, składanych przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów;
• o przygotowanie wytycznych dotyczących oceny danych przedstawianych przez szkoły, które obejmowane są wnioskami organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego, w zakresie tzw. „ukrytych wydatków majątkowych”.

Do wojewodów
• o doprecyzowanie w porozumieniach zawieranych z kuratorami oświaty zasad dotyczących prowadzenia kontroli realizacji zadania u dotacjobiorcy lub w miejscu realizacji zadania.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu:

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap~p_21_005_202106150908241623740904~01,typ,kk.pdf

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony składanymi do niego skargami, wystąpił...»
Wypoczynek z widokiem na Tatry

Wypoczynek z widokiem na Tatry

25 maja 2022      TAGI:         
Willa Cztery Pory Roku zlokalizowana jest na szlaku turystycznym z Doliny Kościeliskiej...»
Rehabilitacja 25 plus

Rehabilitacja 25 plus

18 maja 2022      TAGI:         
Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 17 czerwca 2022 r. przyjmowane są wnioski w oddziałach...»
NIK o podopiecznych MOW

NIK o podopiecznych MOW

16 maja 2022      TAGI:         
Na mocy orzeczenia sądu rodzinnego nieletni trafiają do młodzieżowych ośrodków...»
Współcześni wykluczeni na obszarach wiejskich

Współcześni wykluczeni na obszarach wiejskich

16 maja 2022      TAGI:         
Na dzień 18 maja 2022 r. planowana jest konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich iFundacji...»
agaGOPS1 » 26 maja 2022, 09:32

skład rodziny - ZR i becik

smerfetka84 » 26 maja 2022, 09:13

dotacja

Młoda95 » 26 maja 2022, 08:54

KDR- dziecko niepełnosprawne

rozme » 26 maja 2022, 08:51

Badania niszczące