Newsy      

Posiłek w szkole i w domu z nowymi kryteriami

W dniu 30.12.2022 r. została opublikowana uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

W dotychczasowej uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. poz. 1007) w załączniku w części III „MODUŁY PROGRAMU” zostały wprowadzone następujące zmiany:

1) w pkt III.1 „MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” w ppkt III.1.1 wyrazy „150%” zastępuje się wyrazami „200%”;
2) w pkt III.2 „MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH” w ppkt III.2.1 wyrazy „150%” zastępuje się wyrazami „200%”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przedmiotowe zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Nowelizacja podnosi dotychczasowe kryterium dochodowe (wyrażone w art. 8 ust. 1 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ) uprawniające do świadczeń z dotychczasowego 150% do 200% kryterium, co ma zapewnić szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy.

W praktyce oznacza to, że w ramach w/w programu pomoc otrzymają osoby, których dochód nie przekracza odpowiednio:

– 1552,00zł dla osoby samotnie gospodarującej (776 zł x 200%)
– 1200 zł – dla osoby w rodzinie (600 zł x 200%)

Źródło:

https://monitorpolski.gov.pl/M2022000128701.pdf

Komentarze Posiłek w szkole i w domu z nowymi kryteriami (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Posiłek w szkole i w domu

Posiłek w szkole i w domu

28 sierpnia 2023      TAGI:   
W dniu 23 sierpnia 2023 r. została opublikowana w Monitorze Polskim Uchwała nr 149Rady...»
mZUS z nowymi funkcjami

mZUS z nowymi funkcjami

10 marca 2023      TAGI:         
Aplikacja mobilna mZUS zyskała nową funkcjonalność. Jej możliwości zostały rozszerzone...»
Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Jak stanowi art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu...»
Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

09 sierpnia 2023      TAGI:      
Problematyka wnoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej...»
Ulgi i jeszcze raz ulgi

Ulgi i jeszcze raz ulgi

01 marca 2024      TAGI:      
Ministerstwo, wychodząc naprzeciw potrzebom podatników, udostępniło na swojej stronie...»