EFS dla OPS

20 marca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało do Instytucji Pośredniczących erratę do Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Errata koryguje trzy drobne błędy zawarte w zasadach dotyczące:
– określenia iż w ramach Zadania zasiłki i pomoc w naturze w zakresie świadczeń na usamodzilenie obejmuje wydatki z Działu 852, Rozdział 85201 oraz 85204) – na co, nota bene, zwrócili uwagę nasi forumowicze.
– sprecyzowanie iż z wyjątkiem zadania 3 (zasiłki i pomoc w naturze, zadania 4 (w części PFRON) i 5 (w części Funduszu Pracy), które zawsze będą stanowiły wkład własny, w ramach pozostałych zadań mogą być wykazywane wydatki zakładane do dofinansowania z dotacji rozwojowej jak i finansowane z wkładu własnego, co
powinno zostać wyraźnie rozdzielone w szczegółowym budżecie projektu.
– drobnej korekty w instrukcji wypełniania wniosku (przy pozycji numer konkursu – należy pozostawić pole nie wypełnione.

Tekst erraty dostępny jest w zakładce Zasady wdrażania projektów systemowych.

Komentarze (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»