Archiwalne

Asystent rodziny – profesjonalne szkolenie wakacyjne

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Szkolenia Asystent Rodziny realizowanej w terminie: 24.06.2011 – 04.09.2011r.

Asystent Rodziny – szkolenie realizowane przez Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w terminie:  24.06.2011 – 04.09.2011 r.
(150 godzin zajęć dydaktycznych)

Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od instytucji jak i osób prywatnych.

W trakcie szkolenia osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:

– prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,
– poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,
– mediacje i negocjacje,
– koordynacja działań służb społecznych,
– aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,
– konstruowanie dokumentacji.

Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy zamierzają być asystentami rodziny, ale również do innych osób chcących realizować tę usługę lub poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą ww. zagadnień. Będzie ono prowadzone w formie warsztatów kształcących umiejętności praktyczne. Ukończenie szkolenia zapewnia znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci) a także umiejętność pracy w oparciu o model Pracy Socjalnej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W czasie kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Szkolenie kończy się egzaminem (obroną pracy dyplomowej) i uzyskaniem zaświadczenia.

Zajęcia poprowadzone zostaną przez wyspecjalizowaną kadrę :

dr Izabela Krasiejko – adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza, konsultant metodyczny i asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, terapeuta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka książki Metodyka działania asystenta rodziny ( Wydawnictwo  www.slaskwn.com.pl )

dr Edyta Widawska – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, mediator, terapeuta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane)

dr Zbigniew Wieczorek – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej.

dr Agnieszka Miklewska – adiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J.Długosza, psychoterapeuta, terapeuta PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”.

mgr Monika Podgórska – kierownik Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie, psychoterapeuta, mediator.

mgr Alina Kula – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

mgr Wiesława Krauze – koordynator Zespołu Asystentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Anna Imielińska – asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Jacek Owczarski – asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, specjalista uzależnień.

Szkolenie ASYSTENT RODZINY

Rozpoczęcie szkolenia – 24 czerwca 2011 r.

Koszt szkolenia: 1500,00 PLN/osoba
(odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu drugiej i kolejnych osób
zgłaszanych z tej samej instytucji wynosić będzie 1350 zł)

Cena obejmuje: 150 godz. zajęć dydaktycznych, bazę lokalową, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach kawowych. Cena nie obejmuje posiłków i noclegów.

Opłata za szkolenie może być uregulowana przez osobę prywatną lub instytucję.

UWAGA! Przewidzieliśmy możliwość wniesienia opłaty za szkolenie w 3 ratach.

Terminy zjazdów:
I zjazd: 24-26 czerwca 2011 r.
II zjazd: 9-10 lipca 2011 r.
III zjazd: 23-24 lipca 2011 r.
IV zjazd: 6-7 sierpnia 2011 r.
V zjazd: 19-21 sierpnia 2011 r.
VI zjazd: 02-04 września 2011 r.

Miejsce zajęć: Częstochowa

Zajęcia będą odbywały się wg następującego schematu:

piątki: 10:00 – 18:50
(w tym: 10 godz. lekcyjnych zajęć, 2 przerwy 10-minutowe, 1 przerwa godzinna)

soboty: 10:00 – 18:50
(w tym: 10 godz. lekcyjnych zajęć, 2 przerwy 10-minutowe, 1 przerwa godzinna)

niedziele: 8:00 – 16:50
(w tym: 10 godz. lekcyjnych zajęć, 2 przerwy 10-minutowe, 1 przerwa godzinna)

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

  • Termin zgłoszeń do 07.06.2011 r.
  • Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
  • Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
  • Wpłata co najmniej I części opłaty za szkolenie (500,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 10 czerwca 2011 r
  • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości szkolenia.
  • Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
  • W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty

Szczegółowe informacje i zapisy:
tel. 602 68 88 70; 661 46 09 17
e-mail: [email protected]

UWAGA PROMOCJA !

Dla wszystkich osób które prześlą kartę zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu Asystent Rodziny i dokonają wpłaty pierwszej części należności za szkolenie (450,00 PLN) do dnia 23.05.2011 r. odpłatność za całe szkolenie będzie wynosiła 1350,00 PLN.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Marzymięta » 27 listopada 2021, 23:16

Wypłata świadczenia

Horison » 27 listopada 2021, 19:04

Dwa różne orzeczenia.

Andrzej441 » 27 listopada 2021, 15:52

Pożyczka na zasiłek 500 Plus

Kleopatra » 27 listopada 2021, 12:55

Temat pracy magisterskiej